Author Topic: Any Dutch Mustachians here.  (Read 538165 times)

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #100 on: June 17, 2015, 04:41:43 PM »
Voor de te verwachten grote uitgaven maak ik een potje aan. Zo hebben wij een potje voor de vakantie,  de auto en de hond. Geld dat we hierop inleggen tel ik niet als spaargeld, kosten die weer hiervoor maken tel ik ook niet mee, die gaan gewoon van het potje af. Als na een periode blijkt dat het weggezette geld en de gemaakte kosten niet matchen, pas ik de inleg aan.
Omdat zowel spaarbedragen als uitgaven van de gewone rekening  worden weggehaald zonder meegeteld te worden, geeft de savingrate over de resterende uitgaven een beter beeld van maand tot maand.

Jackthe

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 16
  • Dutch blog about ER and Travelling
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #101 on: June 18, 2015, 02:47:00 AM »
Ik las trouwens op een blog (min-of-meer) dat hun hypotheeklasten op iets van 30% van hun inkomsten zat. Ik heb het voor onszelf uitgerekend en in het slechtste (alleen gerekend met het netto inkomen van mijn man per maand) geval zitten wij op 50%, maar dan reken ik de (extra) aflossingen erbij. Ik weet niet of ik die aflossingen erbij moet rekenen, voor mijn gevoel namelijk niet. Als ik alleen met de rentelasten reken zitten we op 16% en als ik mijn inkomen ook nog eens meereken op 12%. Als ik de extra inkomsten zoals vakantiegeld en bonussen meetel komen we zelfs rond de 10% uit.

Hoe rekenen jullie met dat soort dingen? Vooral het percentage wat per maand gespaard wordt, vind ik lastig uit te rekenen. De uitgaven verschillen per maand soms behoorlijk, omdat we waar mogelijk dingen in één keer betalen, vooral verzekeringen. Levert weer een leuke besparing op, maar in de maand dat de verzekeringsgelden betaald worden, wordt er echt geen cent gespaard... :P Ik vind het dus lastig uit te rekenen hoeveel er per maand gespaard wordt...
Hallo Great White Silence,

Persoonlijk denk ik dat je naar de verhouding van het inkomen van het hele gezin moet kijken voor de hypotheeklasten. Je hebt de hypotheek toch ook gekregen op 2 inkomens? Ik zou het vergelijken met jullie gezamenlijke inkomen, inclusief bonus, 13e maand, vakantiegeld. Dit zijn namelijk ook inkomsten.
Tevens zou ik de totale 'verplichte' kosten nemen; dus aflossing+rente wat je elke maand moet betalen. De extra aflossing is niet verplicht maar een keuze (eigenlijk hevel je het van het ene spaarpotje, bankrekening, naar het andere spaarpotje, huis) en daarom zou ik deze persoonlijk niet meenemen in de lasten berekening, maar in je savingsrate.

Zoals je merkt gebruik ik veel het woord persoonlijk; dit omdat dit mijn definitie is, en iedereen is vrij een andere definitie te gebruiken. Ik zie dat veel mensen hun eigen definitie gebruiken. Belangrijk voor jouw definitie is wat wil je er mee bereiken en hoe complex wil je het maken.
Spruit maakt een potje voor grote uitgaven (boekhoudkundig een reservering) en dit werkt voor haar. Hierdoor is de savingsrate stabiel per maand (voordeel) maar grotere kans dat inzage in kosten niet helemaal accuraat is (nadeel).
Zelf zie ik mijn savingsrate fluctueren per maand, omdat ik ook verzekeringen in een keer betaal. Daarmee heb ik soms een negatieve savingsrate. Maar op jaarbasis is het wel weer een interessant gegeven.

MMM hanteert de volgende definitie, en hij kijkt ook op jaarbasis:
Savingrate= (sparen+pensioenbijdrage) / (brutoloon+pensioenbijdrage-belastingen)
NetWorth = (waardeHuis+spaargeld+OpgebouwdPensioen(401k etc)-schulden)

Omdat het pensioenstelsel van Nederland iets anders in elkaar zit dan de Amerikaanse is voor ons met name de bedragen voor pensioen zeer moeilijk. In Amerika zijn het veel meer individuele pensioenen ipv de collectieve pensioenen in NL.

Daarom zie ik de volgende aspecten die in de NL situatie meegenomen kunnen worden:
inkomsten:
A. Brutoloon (incl vakantiegeld,bonussen,13e maand)
B. nettoloon (incl vakantiegeld,bonussen,13e maand)
C. declaraties bij werkgever
D. toeslagen (totaal onbekend in Amerika)
E. overige inkomsten (zoals inkomsten uit verkoop)

Spaarposten:
F. bankrekening/beleggingen inleg
G. aflossing hypotheek
H. collectief pensioen opbouw
I. individueel pensioen opbouw

Overig:
J. verrekening toeslagen
K. verrekening belastingen

-----
Assets:
L. saldo bankrekening/beleggingen (en andere zaken van waarde)
M. waarde huis
N. individueel pensioen (vergelijkbaar met Amerikaans systeem)
O. collectief pensioen

Schulden:
P. hypotheek
Q. studieschuld
R. overige schulden

In mijn definitie vind ik (C,D,E) declaraties, toeslagen, overigeinkomsten verwaarloosbaar tov mijn loon. De (H) collectieve pensioensopbouw in NL vind ik te complex om mee te rekenen en laat ik buiten beschouwing. Ik zie deze als meevallers en accepteer dat mijn savingsrate niet 100% betrouwbaar is, maar wel makkelijker te berekenen. ook laat ik de verrekeningen van (J,K)toeslagen en belastingen volledig buiten beschouwing, het wordt mij te complex.

Savingsrate is voor mij: (F+G+I)/B
NetWorth: L+M+N -P-Q-R

In beide berekeningen laat ik consequent de collectieve pensioenopbouw buiten beschouwing. Dit omdat ik nog geen methode heb gevonden om de waarde van het opgebouwde pensioen weer te geven (alleen wat er uitgekeerd gaat worden). Dit wordt voor mij dus een mooie meevaller en is een extra vangnet.
Individueel pensioen wordt wel als opgebouwd kapitaal weergegeven en kan ik dus wel meenemen.

Mijn definities geven mij de informatie die ik belangrijk vind. De Networth geeft mij aan hoe ver ik ben van mijn einddoel Financieel Onafhankelijk. De savingsrate geeft mij de motivatie om door te gaan. Doordat ik (C,D,E,H,J,K) buiten beschouwing laat heb ik af en toe een meevaller, en dat geeft een hogere savingsrate (psychologisch werkt het erg goed).

Ik hoop dat het je meer informatie geeft om een eigen definitie op te stellen en dat het voor jou overzichtelijk blijft.

(pff wat een lulverhaal is het wel geworden zeg)

Dumb blonde

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 62
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #102 on: June 18, 2015, 02:59:00 AM »
Ik vind het wel ingewikkeld. Ik weet onze spaarratio ook niet precies. Wij zijn allebei ondernemer dus onze inkomsten wisselen sterk. Sommige maanden komt er niets binnen, andere maanden 3000 euro, en soms wel 20.000 euro. Ruim 1/3 van alle inkomsten gaan op een speciale belastingspaarrekening waar we de omzetbelasting en de loonbelasting van betalen. Ik hou ook geen rekening met teruggave. Ik zie dat toch altijd pas na een dik jaar als de accountant klaar is met de aangiftes. :-)

Ik bereken onze networth (netto waarde) met een 'netto' inkomen (met een slag om de arm dus), de bruto hypotheeklasten (want dat verrekenen we weer met die belastingspaarrekening), de waarde van huis en auto (verder hebben we toch niks van waarde) en de waarde van spaarrekeningen en beleggingen. Ik ben nog zoekende naar goede manieren om een excel op te bouwen, heb wel wat voorbeelden van mensen hier gedownload maar ik heb niet echt boekhoudersbloed en vind het behoorlijk lastig. Ik ga over het algemeen meer uit van wat we netto nodig hebben als gezin dan van wat er binnenkomt. Alles wat er meer binnenkomt dan nodig voor onze netto lasten gaat naar de spaarrekening of de aflossing van de hypotheek.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #103 on: June 18, 2015, 06:33:16 AM »
Leuk om te lezen hoe jullie rekenen. Ikzelf vind bijvoorbeeld dat ook de verplichte aflossing bij het spaargedeelte hoort, want uiteindelijk komt dat toch op dezelfde (spaar)hoop, verplicht of vrijwillig. De hypotheek is trouwens verkregen op één inkomen, bewust, zodat als de een zijn inkomen kwijt raakt de ander eventueel ook aan het werk kan om het verlies deels op te vangen. Ik heb zelf MS (gelukkig meestal geen last van en dat blijft waarschijnlijk zo, maar ik heb het wel), dus dan besef je wel hoe kwetsbaar je kunt zijn.

Ik heb mijn manier van rekenen gevonden: ik heb nu van mijn maandelijkse (liquiditeiten)begroting (dat is echt een persoonlijk ding, zelf gemaakt en loopt op het moment tot begin 2022) de winst, dan wel verlies bij elkaar opgeteld/afgetrokken en gecorrigeerd met de hypotheekaflossingen, zodat ik jaarlijkse savingrates krijg. Dat was voor mei 2014-mei 2015 28%. Maar dat komt dus door de dakkapel eind vorig jaar. Als die dakkapel wegvalt zitten we op 45%. Verder maar geen dakkapellen meer kopen dus... :P

Die collectieve pensioenen streep ikzelf trouwens helemaal weg, evenals de AOW. Ik ga er gewoon vanuit dat de regering deze afschaft dan wel in de staatskas stort, net zoals dat gedaan is met die ambtenarenpensioenen in de jaren tachtig vorige eeuw. (Er zit zoveel in, dat kunnen we wel afromen, vonden ze.) Toeslagen hoef ik ook geen rekening mee te houden. Zeker nu ik ook mijn financiële steentje bijdraag komen we daar niet voor in aanmerking.

Heb ook een nieuw bestandje aangemaakt, met de maandelijkse inkomsten aan passief inkomen, we zitten nu op ongeveer een tientje per maand. Daar zie ik nog wel ruimte voor verbetering dus... :P

Bob W

 • Magnum Stache
 • ******
 • Posts: 2944
 • Age: 62
 • Location: Missouri
 • Live on minimum wage, earn on maximum
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #104 on: June 18, 2015, 06:56:49 AM »
I was wondering if any of you are aware that in many places in the US Dutch is a euphemism for being tight with money?   As in a Dutch date where both people pay their own way.   Apparently early Dutch in that US were known for being frugal.   The original mustachians.    So the title of this thread was a bit funny for me.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #105 on: June 18, 2015, 07:23:42 AM »
I'm fully aware. Actually, what you call a 'Dutch party', over here we call that an 'American party'. :D
Or Dutch/Amercan date, I suppose. ;)

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 141
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #106 on: June 18, 2015, 08:58:12 AM »
Yes, we Dutch are aware that we are known for being tight with money :-) There are also countless Dutch blogs on what we call "consuminderen". The Dutch word for consume is consu-meren, where "meer" equals "more". The word for less is "minder". So consu-minderen would translate as "consuming less". It is quite an acceptable verb in the Netherlands now although I do not think it has made the official dictionary yet.

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 141
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #107 on: June 18, 2015, 09:13:02 AM »
Hoe rekenen jullie met dat soort dingen? Vooral het percentage wat per maand gespaard wordt, vind ik lastig uit te rekenen.
Ik heb een 100% aflossingsvrije hypotheek dus heb geen vaste aflossing of spaargedeelte, dus voor mij is het makkelijker te berekenen. Ik bereken alle kosten per maand in Excel, inclusief maandelijkse reserveringen voor grote uitgaven zoals het onderhoud van het huis. Wat er overblijft na alle uitgaven beschouw ik als mijn spaarquote. Dat is op dit moment 55%. Van die spaarquote gaat het grootste deel naar de hypotheekaflossing, en een paar kleinere bedragen naar spaarrekeningen en Meesman, dus ik "spaar" in mijn huis. Ik ben ongeveer 10% van mijn netto inkomen aan hypotheekrente kwijt. Doel is om dat naar 0% te krijgen :-)

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #108 on: June 18, 2015, 01:12:48 PM »
Ik ben nogal van de potjes :-) Voor voorspelbare grote uitgaven leggen we een potje aan. Zo is er inmiddels een autopotje (geschatte afschrijving, geld voor reparaties etc. worden hier elke maand op gestort), een potje voor de hond (voor dierenarts uitgaven en bulkbestellingen hondenvoer etc.), een vakantiepotje (maken we 1x per jaar gebruik van).

Alles mbt die potjes, laat ik buiten beschouwing voor het berekenen van een saving rate. Zowel het inkomen dat hierheen gaat als de kosten die vanuit de potjes worden gemaakt. Eens in het jaar ofzo maak ik de balans op of de inleg nog matcht met de uitgaven die gedaan zijn. Zo niet, stel ik het bij.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #109 on: June 18, 2015, 02:48:32 PM »
Ik heb wel een aantal potjes, maar dat is meer om mijn (liquiditeiten)begroting een beetje op orde te houden. In augustus en januari gaan de (zorg)verzekeringen eraf, dus dan heb ik in iedere augustus en januari een post 'verzekeringen' staan. Iedere maand een budget boodschappen, van 28,30 of 31 keer €12,50. Een post brandstof, kleding, overige uitgaven etc. Ik heb nogal de neiging om alles te overdrijven, dan kunnen de uitgaven alleen maar meevallen. Zo vermenigvuldig ik ieder volgend jaar de verzekeringsuitgaven met 1,1. Maar die prijzen gaan echt niet 10% per jaar omhoog, zeker niet meerdere jaren achter elkaar.

De hypotheek willen we ook naar 0 krijgen, de vraag is alleen 'wanneer'. De komende 10 jaar staat de rente van twee leningdelen op 2.4%. nog voor de belastingteruggave, dus is het misschien handiger om een groot deel in beleggingen, etf's etc. te steken, ipv de aflossingen. Mocht het zo zijn dat de rente over 9 á 10 jaar explosief gestegen is, kunnen we alsnog aflossen. Lastig, lastig... ;(

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #110 on: June 18, 2015, 06:59:16 PM »
Aflossen vs. investeren: qua rente is het een uitgemaakte zaak, beleggen levert meer op dan aflossen bespaart. Maar... kun je indien nodig de bruto lasten ook dragen, hoe groot acht je de kans dat   de markt met in een dip zit als je periode afloopt en je de investeringen wil gebruiken om af te lossen etc. Ik kan er wel in komen dat mensen op safe spelen en liever eerst aflossen ook al is dat geld mislopen. Het is aan ieder om een balans te vinden tussen investeren en aflossen die het beste past.
Zelf zit ik af en toe met de kriebel om te beleggen met mijn spaargeld. Echter, dat is een lening en ik wil dat geld "ooit" (<5 jaar) gaan gebruiken als inleg voor een eigen huis om bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen mee mogelijk te maken. Zou rot zijn om dan net een deel van het bedrag te zien verdampen als ik het nodig heb. Voor nu kies ik daarom maar voor de zekerheid van de spaarrekening, ook al betekent dat minder rendement. Als ik eenmaal op een positieve nettowaarde zit e/o het huis is gekocht, lijkt indexbeleggen me een erg goed idee.
Zeker met de huidige lage rente, 2,4% is echt netjes. Zeker als daar ook nog eens hra vanaf gaat.
« Last Edit: June 18, 2015, 07:15:41 PM by Spruit »

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #111 on: June 19, 2015, 02:00:50 AM »
Mja, die leningdelen met 2.4% is het probleem ook niet echt, maar we hebben ook nog een leningdeel met 5.5%. Ik denk dat we eerst die geheel aflossen en de rest in beleggingen steken. En je zou een deels afgelost huis natuurlijk ook als 'belegging' kunnen zien, het is immers vastgoed. Bovendien kun je een deel van beleggingen beter in veilige zaken steken, zoals obligaties. En een eigen huis is een redelijk veilige belegging, lijkt mij. :P

Eén van de leningdelen met 2.4% is trouwens annuïtair, dus dat komt sowieso vanzelf goed. Mocht over tien jaar de rente naar 13,5% gestegen zijn (historisch gezien de hoogste hypotheekrente, geloof ik) kunnen we het bedrag alsnog ophoesten, want dat deden we al eerder bij het aangaan van deze hypotheek, dat is dan namelijk ongeveer evenveel.

Vergeef mij mijn oeverloos gespui van gedachten, op een of andere manier moet ik het tegenover mijzelf verantwoorden dat ik wil/ga beleggen, in plaats van aflossen. Nadeel van mijn opvoeding, ben ik bang. ;(


Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #112 on: June 21, 2015, 10:15:08 AM »
Mja, die leningdelen met 2.4% is het probleem ook niet echt, maar we hebben ook nog een leningdeel met 5.5%. Ik denk dat we eerst die geheel aflossen en de rest in beleggingen steken. En je zou een deels afgelost huis natuurlijk ook als 'belegging' kunnen zien, het is immers vastgoed. Bovendien kun je een deel van beleggingen beter in veilige zaken steken, zoals obligaties. En een eigen huis is een redelijk veilige belegging, lijkt mij. :P

Eén van de leningdelen met 2.4% is trouwens annuïtair, dus dat komt sowieso vanzelf goed. Mocht over tien jaar de rente naar 13,5% gestegen zijn (historisch gezien de hoogste hypotheekrente, geloof ik) kunnen we het bedrag alsnog ophoesten, want dat deden we al eerder bij het aangaan van deze hypotheek, dat is dan namelijk ongeveer evenveel.

Vergeef mij mijn oeverloos gespui van gedachten, op een of andere manier moet ik het tegenover mijzelf verantwoorden dat ik wil/ga beleggen, in plaats van aflossen. Nadeel van mijn opvoeding, ben ik bang. ;(

Voel je vrij om te spuien, snap dat best. Wellicht een kant van de zaak die je nog niet had overwogen in deze blogs:
http://jlcollinsnh.com/2013/05/29/why-your-house-is-a-terrible-investment/
http://www.mrmoneymustache.com/2012/02/24/pay-down-the-mortgage-or-invest-more-a-winwin-question/


http://jlcollinsnh.com/2013/05/29/why-your-house-is-a-terrible-investment/

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #113 on: June 21, 2015, 11:17:27 AM »
Interessante artikeltjes, maar ze zijn niet helemaal toepasbaar in Nederland, er is hier namelijk geen sprake van een vrije markt. De wachttijden in Nederland om een huis te huren zijn bedroevend. Soms móét je wel kopen, als je een dak boven je hoofd wil hebben, dat had mijn man toen hij destijds het huis uitging. Sociale huur is met onze inkomsten sowieso niet (meer) mogelijk.

De cijfers: als we de woning waar we nu in wonen in de particuliere sector zouden huren, zouden we in deze omgeving rond de €1000,- per maand kwijt zijn. Voor deze woning zijn we nu €420,- per maand aan rente kwijt, en laten we zeggen dat er nog €180,- aan onderhoud per maand bij komt, zitten we nog steeds op de €600,-. Een stuk beter dan die €1000,- per maand. En ik weet dat we het geluk hebben dat we nu voor een heel lage rente kunnen lenen, maar dat konden we 10 jaar geleden ook.

Bovendien, we zien een woning niet als een investering, maar als een 'noodzakelijk kwaad'. Een dak boven je hoofd is toch echt nodig in Nederland, met het rotweer hier... ;)
« Last Edit: June 21, 2015, 11:19:05 AM by Great White Silence »

Dutchlady

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 14
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #114 on: June 21, 2015, 02:03:19 PM »
Aflossen vs. investeren: qua rente is het een uitgemaakte zaak, beleggen levert meer op dan aflossen bespaart. Maar... kun je indien nodig de bruto lasten ook dragen, hoe groot acht je de kans dat   de markt met in een dip zit als je periode afloopt en je de investeringen wil gebruiken om af te lossen etc. Ik kan er wel in komen dat mensen op safe spelen en liever eerst aflossen ook al is dat geld mislopen. Het is aan ieder om een balans te vinden tussen investeren en aflossen die het beste past.
Hier wordt als tussenoplossing belegd en met het belegde geld als de markt hoog staat afgelost. Vorig jaar heb ik dat in een keer met 70.000 euro gedaan en inmiddels zit er weer ongeveer 30.000 in mijn beleggingspotje. Ik weet dus dat beleggen sneller gaat maar vind het eng om het voor het hele hypotheekbedrag te doen. Daarom 'pak ik afentoe alvast de winst'. Ik realiseer me terdege dat als ik die 70.000 had laten staan en niet had afgelost het nu veel meer zou zijn maar voor mij is het afwegingskader altijd of ik er rustig van kan slapen. Op deze manier duurt het langer maar heb ik in ieder geval een goede nachtrust.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #115 on: June 24, 2015, 01:37:04 AM »
70k afgelost? Liep je dan niet tegen een boete op, of heb je een variabele rente? Hier zouden we dat bedrag waarschijnlijk niet af kunnen lossen zonder tegen een boete aan te lopen. Wij hebben NHG, dus dan moet je de rente minimaal 10 jaar vastzetten. Achteraf met deze rentechaos geen goed idee geweest, daarom lossen we ook zoveel af. Maar ja, het had ook anders kunnen lopen: in de jaren tachtig vorige eeuw stond de rente toen juist ontzettend hoog dankzij een crisis. Als nu hetzelfde was gebeurd, hadden we nog ontzettend veel afgelost, maar juist om te voorkomen dat we aan het eind van de rentevaste periode met een hoge rentelast geconfronteerd zouden worden.

Nog een paar dagen en dan zet ik een volgende stap: beleggen. Ik wil om te beginnen in ETF's gaan beleggen, en ben van plan gewoon maandelijks een bedrag in te leggen en dan bekijk ik gewoon iedere maand hoe het ermee staat. Ik wil er geen dagtaak van maken, die heb ik al aan mijn administratie... :P


Dumb blonde

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 62
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #116 on: June 25, 2015, 12:50:32 AM »
Boetes op extra aflossingen zijn zoooo 2008! :-)

Ik heb bewust een hypotheek genomen waarbij je onbeperkt mag aflossen (wel 'uit eigen middelen', dus niet met ander geleend geld). Florius had voor ons de beste voorwaarden en rente.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #117 on: June 25, 2015, 01:30:45 AM »
Toen we deze hypotheek afsloten waren we jong(er) en dachten verder nog niet na over financiële onafhankelijkheid. Als we dat hadden gedaan, waren we inmiddels wellicht reeds financieel onafhankelijk. Nu moeten we roeien met de riemen die we hebben.

Ik ga proberen van €400,- per maand rond te komen, voor benzine, kleding, boodschappen etc.  Ik heb het loon van mijn man plus de VT door tweeën gedeeld, daar de vaste lasten vanaf getrokken en dan bleef dat bedrag over. Het zal straks wel een beetje ruimer worden door de aflossing (dat reken ik tot het spaarbedrag), dan hebben we minder vaste lasten omdat er minder hypotheekrente is. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. ;)

Edit: Er komt nog €125,- bij die €400, want ik was de kinderbijslag even vergeten, verder geen recht op toeslagen. We gaan dus proberen rond te komen van  €520,- per maand. (Afrondingsverschillen)
« Last Edit: June 25, 2015, 01:00:45 PM by Great White Silence »

terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #118 on: June 29, 2015, 01:19:52 PM »
Hi Nederlanders!

Ik zal me even introduceren.
48 jarige man - 1 persoons huishouden - groot deel van mijn huis afbetaald en ben op zoek naar een goede manier om geld dat op de bank staat wat nuttigs te laten doen.   
Ik vind dit al een tijd een interessante site, hoewel ik me afvraag of het doel voor velen - financiële onafhankelijkheid - gezien mijn salaris en leeftijd haalbare kaart is. Had ik waarschijnlijk eerder moeten beginnen :) 
Dat neemt niet weg dat het inzichtelijk maken van je kosten en baten en vervolgens een plan maken voor de toekomst zinvol is. Vandaar dat ik me geregistreerd heb - en ik zal bekennen dat de onrust op de financiële markten, Grieken en bankencrisis er allemaal aan hebben bijgedragen dat mijn gevoel zegt dat geld op een spaarrekening niet zo'n goede belegging is.   

Uiteraard kom ik hier niet zonder vraag, wellicht heeft iemand wat tips.
Ik heb een annuïteiten hypotheek en heb aan de bank gevraagd of ik die volledig af kan lossen. Volgens de bank is dat niet mogelijk en moet ik hier een boete over betalen.
Ik dacht dat banken hier tegenwoordig makkelijker over deden, maar helaas.. blijkbaar vinden ze het toch nodig om het boetebedrag te innen. Gezocht op internet of er nog nadelen zitten aan vervroegd aflossen, en dat is er vooral als je van plan bent op korte termijn een huis te kopen. Dat ben ik niet, en ik hoef ook nog maar 8 jaar af te lossen dus zie dat niet als een probleem.
Als ik gebruik maak van boetevrij aflossen kan ik mijn huis in 4 jaar aflossen. Een boete zou mij in totaal 400 € kosten. Niet zoveel maar het bedrag wat ik nog af moet lossen is ook maar 30k

Oftewel mijn opties:

- de 30.000 gebruiken voor een andere belegging 
- aflossen in 4 jaar en de boete niet accepteren
- aflossen en boete accepteren
- ?

Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar volledig aflossen. Ik ben dan van al mijn verplichtingen naar een bank af - en dat vind ik een erg prettig idee. Maar als je het rationeel bekijkt is het natuurlijk zonde om een boete te betalen als het niet hoeft..

Naast dit bedrag heb ik nog wat geld staan op een niet renderende rekening, dus als er nog iemand tips heeft om - zo risico vrij mogelijk - te beleggen dan lees ik dat ook graag.   

Ben benieuwd naar de reacties! Zal later ook wel wat van me laten horen op het Engelstalige deel van het forum. Zijn er trouwens ook Nederlandse forums als MMM?   

 
 


Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #119 on: June 29, 2015, 03:17:26 PM »
Hoi terrable, leuk dat je erbij komt.

Heb je met die boete ook nog rekening gehouden dat deze aftrekbaar is van de belastingen? Dat scheelt misschien weer. Die boete zul je helaas moeten accepteren, dat is namelijk wat je afgesproken hebt met de bank toen je de hypotheek afsloot. Ook wij hebben ermee te maken en zijn ook ons restbedrag van dat leningdeel over vier jaar kwijt. Bij ons is de boete wel wat hoger, denk aan duizenden euro's, dus liever boetevrij aflossen.

Je zou wat beleggen betreft het in ETF's of beleggingsfondsen kunnen steken. Ik wacht daar nu nog even minimaal een paar dagen mee, om te kijken hoe het gevalletje Griekenland zich ontwikkeld. Ik heb ook nog een deel van het spaargeld op de leaseplanbank staan, daar krijg je nu nog 1,3% op, al kan het straks zijn dat het nog veel lager word door datzelfde gevalletje Griekenland. Wat het veiligst is, is voor mij momenteel niet zo duidelijk. Omdat ze zo aan het klooien zijn, zijn bijvoorbeeld obligaties wellicht ook niet meer zo 'veilig' meer als vroeger, een obligatie uit Griekenland is nu ook immers niets meer waard. 

En het is bijvoorbeeld ook de vraag of het opgebouwde 'nest egg' van MMM zo veilig is, of de eitjes van de mensen in de VS, want ook daar zit kennelijk een flinke luchtbel, door het al te enthousiast bijdrukken van geld. Als deze luchtbel knapt, als deze inderdaad bestaat, worden er misschien heel wat eitjes gekraakt...

Ons doel is zo zuinig mogelijk te leven, dat is sowieso heel veilig om te doen. Mocht er echt stront aan de knikker komen door Griekenland is de impact (lijkt mij) een stuk minder hard als je zuinig leeft. Onze uitdaging deze maand is om rond te komen van minder dan het bedrag wat je in de bijstand zou krijgen, en ik vind dat best een leuke uitdaging. Al staan we natuurlijk wel 1-0 voor omdat we inmiddels al heel zuinig leven...
« Last Edit: June 29, 2015, 03:23:58 PM by Great White Silence »

train_writer

 • Stubble
 • **
 • Posts: 204
 • Location: Brussels
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #120 on: June 30, 2015, 08:08:35 AM »
Ons doel is zo zuinig mogelijk te leven, dat is sowieso heel veilig om te doen. Mocht er echt stront aan de knikker komen door Griekenland is de impact (lijkt mij) een stuk minder hard als je zuinig leeft. Onze uitdaging deze maand is om rond te komen van minder dan het bedrag wat je in de bijstand zou krijgen, en ik vind dat best een leuke uitdaging. Al staan we natuurlijk wel 1-0 voor omdat we inmiddels al heel zuinig leven...

Daar heb je wel een punt, een een maand onder de bijstand leven is een goede oefening in dankbaarheid en zuinigheid! Lijkt me interessant om ook eens twee maanden te proberen.

Alleen, ik vind het ook belangrijk om voor onszelf en misschien een beetje idealistisch -een stukje bijdrage aan de omgeving- te zorgen en daar blijkt voor mij toch echt meer geld nodig dan bijstandsniveau. Tenminste, een maand zou wel lukken, maar permanent?

Ik heb het dan over fysieke en psychische gezondheid, educatie, skills, een veilige en vrolijke buurt, het helpen van een buurkindje of misschien heb je wel een ander goed doel.. Eventueel gereedschap en muziekinstrumenten, het maken of genieten van kunst. Geen zaken die je altijd nodig hebt, maar ik ben toch wel heel blij dat ik mezelf gun om dat te doen!

Aan de andere kant, als we dit jaar weer in november een flink stuk aflossen, is het ineens een stuk gemakkelijker om op bijstandsniveau rond te komen en nog steeds te leven naar onze wensen. Zo is het dan ook wel weer.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #121 on: June 30, 2015, 10:27:15 AM »
Maar we hebben dat alles, een veilige buurt, psychische en fysieke gezondheid (voor zover dat mogelijk is in ons geval, ik heb zelf namelijk MS en daar doe je verder weinig aan). We hebben een museumkaart (kun je dus regelmatig gratis naar binnen), gaan gratis naar evenementen (staan vaak aangekondigd in het lokale krantje), de bibliotheek is tot voor de kinderen tot en met hun 17de gratis en voor ons ook goedkoop etc. We gaan zelf regelmatig de omgeving in om zwerfafval op te ruimen, we collecteren voor goede doelen en wanneer de kinderen (nu drie en zes) wat ouder zijn gaan we ouderen van dagen in de omgeving gezelschap houden. Het enige wat die dingen kosten is tijd, geen geld. En er zal ongetwijfeld meer te doen zijn wat alleen wat inzet kost en geen geld.

Ook wij hebben inmiddels een flink stuk van de hypotheek afgelost en betalen minder dan €500 per maand aan hypotheekrente. Dat zal vermoedelijk wel in de buurt komen van de huur van een sociale woning minus huurtoeslag, denk ik?
« Last Edit: June 30, 2015, 10:56:39 AM by Great White Silence »

train_writer

 • Stubble
 • **
 • Posts: 204
 • Location: Brussels
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #122 on: June 30, 2015, 11:49:33 AM »
Daar heb je een goed punt denk ik, als je hobbies hebt die vooral tijd kosten en weinig of geen geld, heb je de halve wereld gewonnen! Ik ben benieuwd hoe het je bevalt een maand lang. Ik bedoelde met mijn comment meer dat als je daadwerkelijk van de bijstand maand-in-maand-uit budgetteert, zonder enige uitzondering, dat het dan echt wel lastig kan worden. Denk aan een gejatte fiets, verloren ov-chipkaart of een gebroken dakpan. Dan is een museumjaarkaart niet iets wat in je opkomt denk ik.

Maargoed, om 'mustachian' te zijn is het best een uitgangspunt! Lossen jullie zsm af of juist rustig aan met annuitair?

ps. ik ben ook psychisch en fysiek gezond, maar zou graag wel meteen hulp willen accepteren of inschakelen als dat nodig is. En daar kun je in de bijstand niet voor budgetteren. Hetzelfde voor als een kind dyslectisch is oid. Daarnaast, maar dat is wel persoonlijk, denk ik dat soms een beetje geld naast inzet en aandacht net dat beetje meer kan helpen dan alleen tijd en aandacht. Voor kinderen is wel echt veel gratis te doen en verzinnen tot een zekere leeftijd, maar ook dat zijn weer persoonlijke keuzes.

ps.Denk dat met huurtoeslag eraf de huur die overblijft nog ongeveer 320 is voor iemand in de bijstand?


terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #123 on: June 30, 2015, 12:13:34 PM »
Heb je met die boete ook nog rekening gehouden dat deze aftrekbaar is van de belastingen? Dat scheelt misschien weer. Die boete zul je helaas moeten accepteren, dat is namelijk wat je afgesproken hebt met de bank toen je de hypotheek afsloot. Ook wij hebben ermee te maken en zijn ook ons restbedrag van dat leningdeel over vier jaar kwijt. Bij ons is de boete wel wat hoger, denk aan duizenden euro's, dus liever boetevrij aflossen.

Dat het aftrekbaar is van de belasting had ik inderdaad al eerder begrepen en het ook al nagevraagd bij de bank. Als ik bijv. de helft van het bedrag terug zou krijgen via de belasting wordt het nog interessanter.

Je zou wat beleggen betreft het in ETF's of beleggingsfondsen kunnen steken. Ik wacht daar nu nog even minimaal een paar dagen mee, om te kijken hoe het gevalletje Griekenland zich ontwikkeld. Ik heb ook nog een deel van het spaargeld op de leaseplanbank staan, daar krijg je nu nog 1,3% op, al kan het straks zijn dat het nog veel lager word door datzelfde gevalletje Griekenland. Wat het veiligst is, is voor mij momenteel niet zo duidelijk. Omdat ze zo aan het klooien zijn, zijn bijvoorbeeld obligaties wellicht ook niet meer zo 'veilig' meer als vroeger, een obligatie uit Griekenland is nu ook immers niets meer waard. 
En het is bijvoorbeeld ook de vraag of het opgebouwde 'nest egg' van MMM zo veilig is, of de eitjes van de mensen in de VS, want ook daar zit kennelijk een flinke luchtbel, door het al te enthousiast bijdrukken van geld. Als deze luchtbel knapt, als deze inderdaad bestaat, worden er misschien heel wat eitjes gekraakt...

the day de dollar died https://www.youtube.com/watch?v=2N8gJSMoOJc 
Wel een aardig voorbeeld wat een 'echte crash' zou kunnen doen. Ik ben niet zo pessimistisch maar een gematigde versie van dit sluit ik niet uit.
ETFs zal ik me eens verder in verdiepen, bedankt voor de tip. Leasebank ken ik, maar dat levert natuurlijk ook niet erg veel op.
Ander idee waar ik zelf nog eens achteraan wil gaan is zonnepanelen - eenmalige investering en je verdient het in ongeveer 10 jaar terug en na die tijd is het pure winst.

Ons doel is zo zuinig mogelijk te leven, dat is sowieso heel veilig om te doen. Mocht er echt stront aan de knikker komen door Griekenland is de impact (lijkt mij) een stuk minder hard als je zuinig leeft. Onze uitdaging deze maand is om rond te komen van minder dan het bedrag wat je in de bijstand zou krijgen, en ik vind dat best een leuke uitdaging. Al staan we natuurlijk wel 1-0 voor omdat we inmiddels al heel zuinig leven...

Zeker een leuke uitdaging, ik weet niet of me dat ooit zal lukken maar ik ben nieuwsgierig naar jullie bijstandservaring. Ik zit nu pas in de inventariserende fase - wil mijn boekhouding verbeteren en daar waar mogelijk alvast kleine verbeteringen(bezuinigingen) doorvoeren.
Er zijn een paar dingen die mij echter nog meer waard zijn dan geld en dat is mijn gezondheid en vrije tijd. Gemak kost vaak geld, en daar betaal ik dan ook voor (bijv. werkster / uitbesteden kluswerk)
Nu staat er een airco te loeien en die kost ook wel een paar centen. Ik kies het liefst voor biologisch voedsel (vlees/groente) - het goedkoopste voedsel is vaak ongezonder.
Ik weet zeker dat het zonder leefgenot / welzijn in te leveren goedkoper kan, maar waar die grens ligt en hoeveel zekerheid je in wilt bouwen is voor iedereen weer anders. 
 

terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #124 on: June 30, 2015, 12:20:45 PM »
maar zou graag wel meteen hulp willen accepteren of inschakelen als dat nodig is.

Inderdaad, met die vraag worstel ik ook een beetje. Hoeveel geld moet je achter de hand houden voor 'nood' of is je huis het potje voor de echt slechte tijden..

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #125 on: June 30, 2015, 03:15:19 PM »
Terrable: je krijgt wat betreft die boete 42, dan wel 52% terug, afhankelijk van je hoogste belastingschijf. Je kan ook nog even uitrekenen hoeveel rente je ermee bespaart en je krijgt natuurlijk ook nog te maken met Hillen (eigenwoningforfait), als je daar al niet mee te maken hebt.

We hebben hier nog drie leningdelen over, twee delen aflossingsvrij, een deel annuïtair. Een van de aflossingsvrije delen lossen we zo snel mogelijk af omdat de rente daarop nogal hoog is naar mijn smaak, maar we zijn van plan de andere twee delen voorlopig even niet af te lossen, op de annuïtaire aflossing na dan. Dit omdat de rente van die twee delen lekker laag is, dus dat bedrag kunnen we waarschijnlijk beter in aandelen steken, via bijvoorbeeld ETF's dan wel beleggingsfondsen. Dat eitje moet toch eens gelegd gaan worden, dus wellicht is dit een goed moment.

En kijk, wat betreft dat leven op bijstandsniveau hebben wij natuurlijk gewoon een 'ontsnappingsroute', want hoewel we proberen rond te komen van een bedrag vergelijkbaar met een bijstandsuitkering, betekent dit natuurlijk niet dat als er écht problemen zijn we geen buffer hebben voor noodgevallen (die staat bij ons op de LPB). Helemaal vergelijkbaar met een echte bijstandsuitkering zal het dan ook niet zijn.

Maar de grote uitgaven zijn de afgelopen tijd gedaan en we vinden beiden dat het tijd is om de uitgaven eens flink terug te schroeven en het voor elkaar te krijgen een savings rate van 50% te bereiken. We hebben flink afgelost, een zuinige auto gekocht, een paar jaar terug zonnepanelen op het dak laten zetten en afgelopen november een dakkapel laten plaatsen zodat we nog konden profiteren van de btw van 6%. En hoewel alle uitgaven uiteindelijk wel rendement, een waardeverhoging of een flinke besparing zullen opleveren (of hebben opgeleverd), is het niet bepaald gunstig voor de savings rate en de opbouw van een 'nest egg' en dat moet maar eens veranderen, vinden wij...

En aangezien we geen 'nieuwerwetse' troep kopen (om het even oneerbiedig uit te drukken) hebben we sowieso een gezondheidswinst ten opzichte van de gemiddelde consument. Het enige snoep wat hier bijvoorbeeld binnenkomt, komt binnen via de opa's en oma's. We halen ook geen frisdrank in huis, op limonade na, welke ook nog eens zelden gedronken wordt. En ik pluis iedere week de aanbiedingen na welke ik lopend, dan wel op de fiets ga halen. Onze grens is vrij extreem, geloof ik, maar bij ons past hij goed en er is zelden tot nooit geklaag in huis.

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 141
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #126 on: July 01, 2015, 08:54:45 AM »
Oftewel mijn opties:

- de 30.000 gebruiken voor een andere belegging 
- aflossen in 4 jaar en de boete niet accepteren
- aflossen en boete accepteren

Het ligt er een beetje aan hoe groot je buffer verder is en hoe snel je je buffer weer opbouwt. Je hebt ook nog wat geld staan op andere rekeningen, hoeveel heb je in totaal achter de hand? Ik heb zelf twee jaar uitgaven als buffer staan, mocht er iets qua werk misgaan, dat vind ik een rustig gevoel. Ik heb dit in beleggingen die ik binnen een paar dagen in cash kan omzetten indien nodig. Ik vind het risicovol om dit allemaal in mijn hypotheek te  stoppen, dus het feit dat ik investeer in plaats van alles aflos heeft niet alleen met rendement te maken maar ook met hoe snel ik er weer bij kan indien nodig. Ik ben dit langzaam aan het omzetten van pure aandelen naar indexbeleggen om het risico te spreiden.

Ik zou sowieso geen 30.000 euro in 1 keer investeren, gespreid kopen vermindert het risico dat je op een piek je 30.000 euro inzet. Ik denk dus dat als ik jou was gewoon zou blijven aflossen wat ik af mag lossen, en daarna per maand een bedrag gaan investeren.

terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #127 on: July 02, 2015, 02:12:29 PM »
Terrable: je krijgt wat betreft die boete 42, dan wel 52% terug, afhankelijk van je hoogste belastingschijf. Je kan ook nog even uitrekenen hoeveel rente je ermee bespaart en je krijgt natuurlijk ook nog te maken met Hillen (eigenwoningforfait), als je daar al niet mee te maken hebt.

Als teruggave over de hoogste belastingschijf gerekend wordt zou ik 52% terug moeten krijgen. Eigenwoningforfait heb ik uiteraard ook al mee te maken.

En ik pluis iedere week de aanbiedingen na welke ik lopend, dan wel op de fiets ga halen. Onze grens is vrij extreem, geloof ik, maar bij ons past hij goed en er is zelden tot nooit geklaag in huis.

Persoonlijk vind ik het tijd steken in het zoeken naar de goedkoopste aanbieding verloren tijd die ik ook anders - leuker / nuttiger had kunnen besteden. Zo te zien is voor jullie deze levenswijze een sport en beleef je plezier aan de tijd die je in het koopjesjagen steekt. Uiteraard helemaal niets mis mee. Ik weet niet of ik zo ver zou willen gaan, en ik weet heel zeker dat het met kleine aanpassingen al goedkoper kan. Uiteraard zal je op een gegeven moment tegen een plateau aanlopen als je de snelle winst al te pakken hebt.
Zonnepanelen lijkt me een goede investering - ga me er over 3 weken flink in verdiepen.
 

terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #128 on: July 02, 2015, 02:24:23 PM »
Het ligt er een beetje aan hoe groot je buffer verder is en hoe snel je je buffer weer opbouwt. Je hebt ook nog wat geld staan op andere rekeningen, hoeveel heb je in totaal achter de hand? Ik heb zelf twee jaar uitgaven als buffer staan, mocht er iets qua werk misgaan, dat vind ik een rustig gevoel.

Met mijn huidige spaarcentjes en uitgavepatroon zou ik het wel een jaar of 4 vol kunnen houden. Dit is echter natte vinger werk, ik weet namelijk niet precies wat ik jaarlijks uitgeef.

Ik heb dit in beleggingen die ik binnen een paar dagen in cash kan omzetten indien nodig. Ik vind het risicovol om dit allemaal in mijn hypotheek te  stoppen, dus het feit dat ik investeer in plaats van alles aflos heeft niet alleen met rendement te maken maar ook met hoe snel ik er weer bij kan indien nodig. Ik ben dit langzaam aan het omzetten van pure aandelen naar indexbeleggen om het risico te spreiden.

Ik zou sowieso geen 30.000 euro in 1 keer investeren, gespreid kopen vermindert het risico dat je op een piek je 30.000 euro inzet. Ik denk dus dat als ik jou was gewoon zou blijven aflossen wat ik af mag lossen, en daarna per maand een bedrag gaan investeren.

Aan investeren denk ik dan ook aan zonnepanelen en isoleren - wellicht electrisch ipv gaskoken. Lampen vervangen.
 Aandelen enz moet ik me nog eens in verdiepen. Zal eens in het engelstalige deel van het forum kijken of daar iets over beleggen staat. Beleggingen die je direct kan cashen is ook wel prettig, zal dat soort voordelen ook eens vergelijken.
 

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 141
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #129 on: July 03, 2015, 06:53:34 AM »
Misschien wel handig om toch eens bij te houden wat je per jaar uitgeeft, je komt soms verrassende bedragen tegen die veel hoger zijn dan je dacht, en waar makkelijk op te besparen is. Heb je het rekensommetje al eens gemaakt hoeveel geld het oplevert om nu af te lossen met boete of in 4 jaar met boetevrij aflossen? Ik snap trouwens niet dat de boeterente maar 400 euro is, dat is heel erg weinig. Over het algemeen is de boeterente het bedrag dat de bank misloopt door jouw vervroegde aflossen, dat is met 30.000 euro en nog 8 jaar te gaan eerder 4000 dan 400 euro.

Investeren in zonnepanelen etc. is altijd goed natuurlijk. Je kunt voor investeren ook eens kijken bij bijvoorbeeld Meesman, dat is indexbeleggen, waar ze op deze site groot fan van zijn. Ik ben geleidelijk een portfolio aan het opbouwen en wat aandelen om aan het zetten in index (te beginnen met de slechtst renderende).

 

terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #130 on: July 04, 2015, 12:27:40 PM »
Misschien wel handig om toch eens bij te houden wat je per jaar uitgeeft, je komt soms verrassende bedragen tegen die veel hoger zijn dan je dacht, en waar makkelijk op te besparen is. Heb je het rekensommetje al eens gemaakt hoeveel geld het oplevert om nu af te lossen met boete of in 4 jaar met boetevrij aflossen?

Ik betaal ong. 2.6 % hypotheek als ik teruggave belasting meereken. Dat bedrag hoef ik dus niet meer te betalen als ik direct aflos. Uiteraard heb je te maken met inflatie en kan ik het geld op een spaarrekening zetten of beleggen. Ik denk daarom dat ik er niet veel mee op zal schieten (op internet online laten uitrekenen en het zou me 24 E per jaar opleveren).
Met de boete erbij kan ik er wellicht iets op achteruit gaan - voor financieel overzicht heb ik wel de voorkeur voor deze optie en ik ben gewoon niet zo dol op geld op de bank.

Ik snap trouwens niet dat de boeterente maar 400 euro is, dat is heel erg weinig. Over het algemeen is de boeterente het bedrag dat de bank misloopt door jouw vervroegde aflossen, dat is met 30.000 euro en nog 8 jaar te gaan eerder 4000 dan 400 euro.

Dat was mij telefonisch doorgegeven, ik wacht nog op officiële bevestiging. Heb de kleine lettertjes van de hypotheek nog niet doorgenomen, vooralsnog ga ik daar toch maar vanuit.

Investeren in zonnepanelen etc. is altijd goed natuurlijk. Je kunt voor investeren ook eens kijken bij bijvoorbeeld Meesman, dat is indexbeleggen, waar ze op deze site groot fan van zijn. Ik ben geleidelijk een portfolio aan het opbouwen en wat aandelen om aan het zetten in index (te beginnen met de slechtst renderende).

Ik ben me online aan het verdiepen in zonnepanelen, als iemand nog een bedrijf weet die MMM proof is dan houd ik mij aanbevolen.
Meesman ziet er goed uit, lage kosten en eenvoudig meeliften met de index. Ze claimen ook transparantie en dat is iets wat ik ook erg belangrijk vind.
« Last Edit: July 04, 2015, 12:29:31 PM by terrable »

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #131 on: July 04, 2015, 02:44:44 PM »
Betreft zonnepanelen: er zijn heel veel (burger)initiatieven hieromtrent. In mijn gemeente maak ik ook deel uit van zo'n initiatief (ook al heb ik helaas zelf geen dak beschikbaar). Door collectieve inkoop krijg je dan kwantumkorting en dat kan veel schelen. Vraag / zoek vooral eens rond in je eigen omgeving, wie weet is er iets dergelijks ook voor jouw gemeente!
Anders zijn er ook de acties van Natuur&Milieu etc.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #132 on: July 05, 2015, 03:19:18 PM »
Ha, mijn experiment lijkt nu al een beetje te stranden, in ieder geval voor deze maand. We hadden het vervangen van de wastafel (een enorm,  door de vorige eigenaar zelfgemaakt, gedrocht) in de badkamer op de 2do-lijst staan, en nu kwam net Ikea met een aanbieding voor de badkamerspullen. Die kan ik natuurlijk niet aan onze neus voorbij laten gaan, want we zaten daar al zo'n driekwart jaar op te wachten... Maar ik ga gewoon lekker verder met het experiment, dan zie ik het maar als oefenen voor de volgende maand. We hebben verder namelijk niets meer op die 2do-lijst staan.

Ik zit zelf trouwens te denken aan die fundcoach van Binck (geen aankoopkosten bij periodiek beleggen en .15% service fee per jaar met een minimum van €60) en dan wil ik waarschijnlijk voornamelijk in ETF's van ThinkETF gaan beleggen. Eens kijken wat Griekenland nu met de markten doet trouwens...

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #133 on: July 06, 2015, 01:54:55 AM »
Zou zonde zijn om een goede deal te missen om willen van een experiment. Misschien apart houden van je begroting, kijken of het exclusief keuken wel gaat lukken. Ik ben benieuwd!

Ik zocht trouwens even op wat de bedragen zijn voor bijstand momenteel. Best een uitdaging, maar te doen lijkt me (voor een paar, althans). Wel erg afhankelijk van je woonlasten en toeslagen die je kunt krijgen. Zorgtoeslag a 149  en huurtoeslag tot 286 euro per paar, dat scheelt een slok op een borrel! Je bent wel flink de klos als je door bijv. lange wachttijd niet aan een sociale huurwoning kunt komen en in de vrije sector terecht komt. Dubbel zoveel huur en geen toeslag, outch. Ik keek van de week terug naar onze begroting van toen we nog in een (woningbouw) studentenflat woonden (500 incl., met 180 euro huurtoeslag toen nog), dat scheelt een boel met nu (we zitten in een vrije sector huurwoning a 720 euro, excl., geen toeslag).

Betreft de markten en Griekenland... AEX en rest van Europa is dik in de min geopend. Ook in China botert het niet. Dus voor allen die aan het inkopen zijn: sla je slag! Ik heb er zelf helaas de cash (en de ballen) niet voor op dit moment ;)

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #134 on: July 06, 2015, 11:15:10 AM »
Ik heb voor dit experiment een apart bestandje aangemaakt, dus ik kan inderdaad de badkamer even 'onder het tapijt vegen'. Ook in de bijstand kun je reserveringen aanleggen, dus ik schuif het gewoon bij de reserveringen. ;)

Ik heb trouwens ook goed even gekeken naar hoeveel bijstand en toeslagen we nu echt zouden krijgen en dat is een stuk ruimer dan waar ik me nu op richt. In onze situatie (koopwoning niet meegerekend, dat wordt me te ingewikkeld :P ) zou de bijstand plus toeslagen en kinderbijslag ongeveer €1750 zijn als ik het goed heb, en wij willen rondkomen van €1500. Dus het wordt geloof ik meer 'bijstand extreme'. Ik wist dat de bijstand + toeslagen wat meer was, maar zoveel meer had ik niet gedacht... 

Ik denk zelf dat het wellicht nog wat erger kan worden ook met die aandelen en markten. Misschien ligt straks Europa wel op zijn gat en krijgen we een gevalletje 'North & South', dus dat Europa in tweeën gesplitst wordt. Het noorden met Nederland, Duitsland, Groot Brittannië etc en het zuiden met Spanje, Portugal, Italië etc... Dus ik doe nog even rustig aan...


terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #135 on: July 07, 2015, 01:41:02 PM »
Betreft zonnepanelen: er zijn heel veel (burger)initiatieven hieromtrent. In mijn gemeente maak ik ook deel uit van zo'n initiatief (ook al heb ik helaas zelf geen dak beschikbaar). Door collectieve inkoop krijg je dan kwantumkorting en dat kan veel schelen. Vraag / zoek vooral eens rond in je eigen omgeving, wie weet is er iets dergelijks ook voor jouw gemeente!
Anders zijn er ook de acties van Natuur&Milieu etc.

Ik zal eens navragen bij de gemeente online kon ik in ieder geval niets vinden. Natuur en mileu ziet er ook wel betrouwbaar uit. Ik heb ook een suggestie gekregen van kennissen die het een paar jaar geleden hebben gedaan via een bedrijf in de regio. 
Het collectief aanschaffen zou ook mogelijk zijn - als ik het goed heb begrepen - als investering. Zit je bij zoiets?   

krazzer

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 4
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #136 on: July 07, 2015, 01:51:25 PM »
Hallo mede Nederlandse Mustachians!

Ik ben 30 jaar en ik heb zo'n 2 of 3 jaar geleden deze blog ontdekt en ben sindsdien een heilige queeste begonnen om ook zelf financieel onafhankelijk te worden!

Zonder dat ik het wist was ik al aardig op weg dit doel te bereiken, omdat ik van mezelf al extreem spaarzaam ben (heb ik van mijn vader geërfd) zo heb ik de eerste 4 jaar dat ik een fulltime baan thuis gewoond om te sparen voor een eigen huis.

Ik dacht altijd dat als ik een eigen huis zou hebben ik niet zoveel meer zou sparen, maar al die vaste lasten die ik erbij kreeg werden vanzelf een uitdaging om zo laag mogelijk te krijgen. Na een paar jaar had ik toch weer aardig wat gespaard.

Ik heb aardig wat belegd bij Meesman (zoals velen andere hier lees ik) en ik nu 2x een extra storting gedaan op mijn spaarhypotheek. Deze heb ik afgesloten in 2010 met 5% rente. Het voordeel van zo'n hypotheek is dat je op je spaardeel ook 5% rente krijgt, dus daar maak ik optimaal gebruik van en ik probeer de looptijd terug te brengen van 30 naar 20 jaar. Een bijkomend voordeel van extra inleggen (of aflossen) is dat je dan minder geld hebt om vermogenbelasting over te moeten betalen.

Mijn strategie is voornamelijk kosten besparen (zoals een echte mustachian), meer geld verdienen is natuurlijk altijd goed, maar moeilijker te verwezenlijken.

Een aantal voorbeelden:
- Ik doe álles met de fiets als het even kan
- We hebben een zuinige Suzuki Alto (en maar één auto)
- Ik heb een nieuwbouw woning gekocht, waardoor het gasverbruik heel laag is
- Boodschappen doen we voor ons 2 voor €35 per week
- We hebben niets verzekerd behalve wat verplicht is, voor al het andere hebben we onze buffer :)
- Níet de nieuwste smartphone willen hebben
- Alle verlichting in huis is led
- Geen sportschool, met je lichaam kun je zat oefeningen doen, ook krachtsport!
- Ik neem alleen maar koude douches
- We gaan alleen uit eten als er écht iets te vieren valt
- We kopen veel 2e hands

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het mooie van besparen vind ik dat wat door sommige als 'krenterig' of 'op een houtje bijten' wordt gezien, voor mij als heel natuurlijk aanvoelt. Als je eenmaal ergens een gewoonte van hebt gemaakt, kost het ook helemaal geen moeite meer.

terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #137 on: July 07, 2015, 01:53:58 PM »
Ik heb trouwens ook goed even gekeken naar hoeveel bijstand en toeslagen we nu echt zouden krijgen en dat is een stuk ruimer dan waar ik me nu op richt. In onze situatie (koopwoning niet meegerekend, dat wordt me te ingewikkeld :P ) zou de bijstand plus toeslagen en kinderbijslag ongeveer €1750 zijn als ik het goed heb, en wij willen rondkomen van €1500. Dus het wordt geloof ik meer 'bijstand extreme'. Ik wist dat de bijstand + toeslagen wat meer was, maar zoveel meer had ik niet gedacht... 

Ik ken een alleenstaande dame die van een bijstand rondkomt en daar ook nog een auto van kan rijden en ook een 'sociaal leven' heeft. Volgens mij krijgt ze ook diverse toeslagen en werkt het zelfs zo dat je beter volledig aan de ondergrens kunt leven dan iets erboven. 


terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #138 on: July 07, 2015, 02:04:07 PM »
Hallo mede Nederlandse Mustachians!

Welkom - wordt een gezellig druk draadje zo!
35 € per week boodschappen met 2 personen? wow..  steek je daar veel tijd in en ga je daarvoor naar verschillende supermarkten? Ben wel nieuwsgierig hoe jullie dat doen - ik weet zeker dat ik in dit soort uitgaven ook wel flink kan snijden. Dit red ik namelijk bij lange na niet in mijn eentje.
Koude douches - ik moet er niet aan denken :)

« Last Edit: July 07, 2015, 02:05:42 PM by terrable »

terrable

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 28
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #139 on: July 07, 2015, 03:06:27 PM »
Ik snap trouwens niet dat de boeterente maar 400 euro is, dat is heel erg weinig. Over het algemeen is de boeterente het bedrag dat de bank misloopt door jouw vervroegde aflossen, dat is met 30.000 euro en nog 8 jaar te gaan eerder 4000 dan 400 euro.

Ik heb vandaag een bevestiging via mail gekregen dat het inderdaad 400 € is. Met belasting teruggave zou dat dus maar 200 € worden.
Nu baal ik echter wel een beetje - aangezien de bank met extra kosten op de proppen komt. De hypotheek akte zou namelijk aangepast moeten worden en ik mag daarvoor 250 € neertellen. Logica hierachter kan ik niet volgen, maar wellicht wordt heea me nog wel duidelijk gemaakt.

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #140 on: July 08, 2015, 02:50:27 AM »
Hoi Krazzer, welkom! Ook ik ben in awe over je koude douches. Ik douche om de twee-drie dagen (tussendoor was ik me wel, aan de wasbak), dan nog maar 5 min, maar... wel warm. Watje, hè? ;-)
Met zijn tweeën van 35 euro per week boodschappen, dus 160 per maand. Er zijn maanden dat ik hieraan kom, maar niet consistent. Wil je je "geheim" met ons delen?

Overigens, als er iemand hier tips heeft voor salarisonderhandelingen (NL-specifiek, ik werk in een klein MKB bedrijf en niet in de financiële/ICT sector), dan hoor ik het ook graag! Weten jullie hoe of wat met de cafetaria-regeling (reiskosten en aftrekbaarheid enzo): ik dacht dat deze was afgeschaft, maar volgens vriendlief niet. Wie oh wie weet er meer?


EconoWiser

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 15
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #141 on: July 08, 2015, 02:04:52 PM »
Hey, leuk, het wordt hier heel gezellig!!

Wij kijken erg uit naar de volgende crash op de beurs en gaan er dan zo'n beetje al ons spaargeld minus de minimale buffer die we willen houden in gooien. We beleggen nu gewoon maandelijks al best grote bedragen....maar zo lump sum al je centjes in een keer erin gooien vinden we op dit moment een beetje te eng.

Jullie ook?

MCG

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 16
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #142 on: July 08, 2015, 02:46:15 PM »
Ik kijk er ook naar uit, al heb ik liever dat het over een paar jaar komt als ik meer verdien en meer kan inleggen. Op dit moment vrij weinig vermogen maar wel een mooi inkomen dus ik leg maandelijks een leuk bedrag in.

Wat zijn jullie spaarquotes? Ik hoop straks aan minimaal 50% te komen, en dit jaarlijks te laten stijgen naarmate ik meer ga verdienen (d.w.z. kosten zoveel mogelijk gelijk houden). Nu ik nog geen kinderen heb, moet dat lukken! ;)

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #143 on: July 08, 2015, 03:04:25 PM »
Volgens mijn man douche ik ook koud, maar dat komt omdat ik gewoon niet tegen die hete douches van hem kan. :P Ik douche me een keer in de week, verder wel met natte washandjes en de wasbak, ook de kinderen zijn er inmiddels aan gewend. En ik ben ook geïnteresseerd in hoe jij de kosten van de boodschappen zo laag houdt, Krazzer, heb je misschien een groentetuintje oid?

@Spruit: De cafetariaregeling is trouwens vervangen door de werkkostenregeling. Het is dus enigszins aangepast, maar niet afgeschaft.

Wij zitten ook geduldig te wachten op een crash, in China is het al aardig aan de gang, geloof ik, maar dat is meer een Chinese aangelegenheid. Ik zit te wachten tot het hier los gaat, mocht dat gebeuren.

Spaarquote proberen we naar 50% te krijgen, maar dat is best lastig met ons part-time kostwinnersmodel (ik werk alleen in de winter) en twee kinderen. Op dit moment is onze spaarquote nogal bedroevend (25% ofzo) , maar dan moeten we maar geen dakkapellen kopen. :P

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #144 on: July 09, 2015, 02:52:00 AM »
Werkkostenregeling, check. Goed om te weten,  ga ik me daar in verdiepen. Ik ben een beetje jaloers op jullie spaarpercentages moet ik zeggen, maar goed wij hebben nu allebei 6 weken vakantie, ook fijn ;-)

EconoWiser

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 15
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #145 on: July 09, 2015, 04:54:58 AM »
Tot nu toe hebben we 44% van wat er binnenkwam niet uitgegeven. Ik hoop echt dat we de 50% gaan halen! Maar dan moet er niet ineens een auto kapot gaan zoals vorig jaar :-/

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #146 on: July 10, 2015, 01:27:57 AM »
Even juigen hoor: ik heb inderdaad flink opslag gekregen onderhandeld. Ook in NL krijg je niet wat je waard bent, maar wat je onderhandelt. Gisteren een grote verkoop gedaan, nu 2000 euro klaarliggen om te storten in de spaarpot. Blije spruit vandaag :-) Wie weet kruip ik ook richting de 50% zo langzaamaan.
« Last Edit: July 11, 2015, 08:33:51 PM by Spruit »

MCG

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 16
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #147 on: July 10, 2015, 05:28:55 AM »
Gefeliciteerd Spruit! Geweldig nieuws. Ik hoop hetzelfde te mogen zeggen binnen nu en een paar maanden.

Mr. Malicious

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 5
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #148 on: July 10, 2015, 07:53:39 AM »
Hallo,

Leuk om te lezen dat hier ook wat Nederlanders actief zijn.
ik ben 28 jaar en woon samen met mijn vrouw en dochter van 5 maanden in een huurhuis.

Wat ik vaak tegen komt in veel FO discussies in Nederlandse fora is dat het 90% van de tijd gaat over hypotheken.
Mooi om te zien dat hier niet de overhand neemt want als huurder ben je daar snel klaar mee :)

Kosten besparen op vaste lasten heb ik in het afgelopen jaar wel tot de max gedaan. Dus wilde nu kijken naar meer verdienen/bijverdienen.
Ik ben er vorige week achter gekomen dat meer verdienen in onze situatie niet loont.

Meer Verdienen loont niet!
Wij ontvangen nog al wat toeslagen. Huur toeslag, Zorg toeslag en kindergebonden budget.  (ook nog kinderbijslag maar dat krijgt iedereen met kinderen en laat ik buiten beschouwing)
Ik verdien niet heel veel en we hebben een hoge huur die nog onder de sociale huur regels valt daardoor krijgen wij in totaal 306,- per maand aan toeslagen.

Maar ik ging dus door berekenen wat er zou veranderen als ik meer zou verdienen ivm de toeslagen die dan minder worden.
Daar kwam iets anders uit dan dat ik verwachten.

Ik ging kijken als ik 500,- meer zou verdienen wat ik dan netto per maand inclusief toeslagen bijgeschreven krijg op de bank.
En daar kwam uit dat als ik 500,- bruto meer verdien hou ik netto 11 euro minder over dan nu!

Dus ik heb daarna wat verschillende bedragen gechecked en wat het verschil netto is met mijn huidige salaris ( Mijn salaris nu is 2000,- bruto)

Let op de rechter kolom, dat is het Netto verschil met huidig netto inkomen+toeslagen in euro's


Behoorlijk deprimerend
Als ik 300,- meer verdien ga ik er zelfs 80,- op achteruit!
Een salaris verhoging van 700,-  is hoogst onwaarschijnlijk en ook al zou ik dat krijgen dan blijf daar ook nog maar netto 83,- per maand van over.
Kan dus beter inzetten op secundaire arbeidsvoorwaarden dan op meer salaris na het zien van deze tabel.

Voor de zekerheid wil ik alles nog een keer na rekenen om zeker te weten dat ik geen fouten heb gemaakt.


Maar ik bekijk het ook van de andere kant.
Als experiment  probeerde ik positief te kijken wat voor mogelijkheden deze nieuwe informatie mij geeft.
Zoals je kan zien in de tabel ga ik er niet heel erg op achter uit als ik minder zou verdienen.
Stel dat ik met mijn werkgever kan overeenkomen dat ik een kwart minder ga werken en dan 1500,- verdienen dan hoef ik maar 73,- euro p/m netto in te leveren.
Elke 4 weken een week vrij klinkt wel heel lekker. En in die vrije tijd kan ik wel 73,- euro verdienen door wat dealtjes te maken op marktplaats ;)

Ander voordeel van minder verdienen is dat je dan ook nog is kwijtschelding kan krijgen van een aantal gemeente belastingen.
Dat zijn ook weer een paar 100,- euro die je dan niet meer hoeft te betalen.


De Nadelen van minder werken
Ik zie eigenlijk maar 2 directe financiele nadelen.
 • Minder vakantie geld
 • Minder pensioen op bouw .
Omdat beide een percentage is van het loon.

Dit is vooralsnog een gedachte experiment, maar er nu even over nagedacht te hebben is de vrije tijd die ik koop voor 73,- minder per maand wel erg aantrekkelijk.
 
Zie ik voor de rest nog iets over het hoofd? Zijn er nog andere nadelen die ik niet heb voorzien?
« Last Edit: July 10, 2015, 07:58:59 AM by Mr. Malicious »

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 141
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #149 on: July 10, 2015, 08:01:38 AM »
Even juigen hoor: ik heb inderdaad flink opslag gekregen onderhandeld. Ook in NL krijg je niet wat je waard bent, maar wat je onderhandeld. Gisteren een grote verkoop gedaan, nu 2000 euro klaarliggen om te storten in de spaarpot. Blije spruit vandaag :-) Wie weet kruip ik ook richting de 50% zo langzaamaan.
Fijn Spruit! Ik heb dit jaar ook twee keer opslag gekregen/onderhandeld, nou ja, was ook wel nodig na 5 jaar alleen met de inflatie meegroeien.

Ik hoop dit jaar 60% spaarquote te gaan halen. Het lijkt alleen wel hoe verder ik kom qua aflossen en sparen, hoe ongeduldiger ik word. Ik kijk nu al weer uit naar de dag dat mijn salaris gestort wordt en ik weer een aflossing kan doen.