Author Topic: Any Dutch Mustachians here.  (Read 620144 times)

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #100 on: June 17, 2015, 04:41:43 PM »
Voor de te verwachten grote uitgaven maak ik een potje aan. Zo hebben wij een potje voor de vakantie,  de auto en de hond. Geld dat we hierop inleggen tel ik niet als spaargeld, kosten die weer hiervoor maken tel ik ook niet mee, die gaan gewoon van het potje af. Als na een periode blijkt dat het weggezette geld en de gemaakte kosten niet matchen, pas ik de inleg aan.
Omdat zowel spaarbedragen als uitgaven van de gewone rekening  worden weggehaald zonder meegeteld te worden, geeft de savingrate over de resterende uitgaven een beter beeld van maand tot maand.

Jackthe

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 16
  • Dutch blog about ER and Travelling
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #101 on: June 18, 2015, 02:47:00 AM »
Ik las trouwens op een blog (min-of-meer) dat hun hypotheeklasten op iets van 30% van hun inkomsten zat. Ik heb het voor onszelf uitgerekend en in het slechtste (alleen gerekend met het netto inkomen van mijn man per maand) geval zitten wij op 50%, maar dan reken ik de (extra) aflossingen erbij. Ik weet niet of ik die aflossingen erbij moet rekenen, voor mijn gevoel namelijk niet. Als ik alleen met de rentelasten reken zitten we op 16% en als ik mijn inkomen ook nog eens meereken op 12%. Als ik de extra inkomsten zoals vakantiegeld en bonussen meetel komen we zelfs rond de 10% uit.

Hoe rekenen jullie met dat soort dingen? Vooral het percentage wat per maand gespaard wordt, vind ik lastig uit te rekenen. De uitgaven verschillen per maand soms behoorlijk, omdat we waar mogelijk dingen in n keer betalen, vooral verzekeringen. Levert weer een leuke besparing op, maar in de maand dat de verzekeringsgelden betaald worden, wordt er echt geen cent gespaard... :P Ik vind het dus lastig uit te rekenen hoeveel er per maand gespaard wordt...
Hallo Great White Silence,

Persoonlijk denk ik dat je naar de verhouding van het inkomen van het hele gezin moet kijken voor de hypotheeklasten. Je hebt de hypotheek toch ook gekregen op 2 inkomens? Ik zou het vergelijken met jullie gezamenlijke inkomen, inclusief bonus, 13e maand, vakantiegeld. Dit zijn namelijk ook inkomsten.
Tevens zou ik de totale 'verplichte' kosten nemen; dus aflossing+rente wat je elke maand moet betalen. De extra aflossing is niet verplicht maar een keuze (eigenlijk hevel je het van het ene spaarpotje, bankrekening, naar het andere spaarpotje, huis) en daarom zou ik deze persoonlijk niet meenemen in de lasten berekening, maar in je savingsrate.

Zoals je merkt gebruik ik veel het woord persoonlijk; dit omdat dit mijn definitie is, en iedereen is vrij een andere definitie te gebruiken. Ik zie dat veel mensen hun eigen definitie gebruiken. Belangrijk voor jouw definitie is wat wil je er mee bereiken en hoe complex wil je het maken.
Spruit maakt een potje voor grote uitgaven (boekhoudkundig een reservering) en dit werkt voor haar. Hierdoor is de savingsrate stabiel per maand (voordeel) maar grotere kans dat inzage in kosten niet helemaal accuraat is (nadeel).
Zelf zie ik mijn savingsrate fluctueren per maand, omdat ik ook verzekeringen in een keer betaal. Daarmee heb ik soms een negatieve savingsrate. Maar op jaarbasis is het wel weer een interessant gegeven.

MMM hanteert de volgende definitie, en hij kijkt ook op jaarbasis:
Savingrate= (sparen+pensioenbijdrage) / (brutoloon+pensioenbijdrage-belastingen)
NetWorth = (waardeHuis+spaargeld+OpgebouwdPensioen(401k etc)-schulden)

Omdat het pensioenstelsel van Nederland iets anders in elkaar zit dan de Amerikaanse is voor ons met name de bedragen voor pensioen zeer moeilijk. In Amerika zijn het veel meer individuele pensioenen ipv de collectieve pensioenen in NL.

Daarom zie ik de volgende aspecten die in de NL situatie meegenomen kunnen worden:
inkomsten:
A. Brutoloon (incl vakantiegeld,bonussen,13e maand)
B. nettoloon (incl vakantiegeld,bonussen,13e maand)
C. declaraties bij werkgever
D. toeslagen (totaal onbekend in Amerika)
E. overige inkomsten (zoals inkomsten uit verkoop)

Spaarposten:
F. bankrekening/beleggingen inleg
G. aflossing hypotheek
H. collectief pensioen opbouw
I. individueel pensioen opbouw

Overig:
J. verrekening toeslagen
K. verrekening belastingen

-----
Assets:
L. saldo bankrekening/beleggingen (en andere zaken van waarde)
M. waarde huis
N. individueel pensioen (vergelijkbaar met Amerikaans systeem)
O. collectief pensioen

Schulden:
P. hypotheek
Q. studieschuld
R. overige schulden

In mijn definitie vind ik (C,D,E) declaraties, toeslagen, overigeinkomsten verwaarloosbaar tov mijn loon. De (H) collectieve pensioensopbouw in NL vind ik te complex om mee te rekenen en laat ik buiten beschouwing. Ik zie deze als meevallers en accepteer dat mijn savingsrate niet 100% betrouwbaar is, maar wel makkelijker te berekenen. ook laat ik de verrekeningen van (J,K)toeslagen en belastingen volledig buiten beschouwing, het wordt mij te complex.

Savingsrate is voor mij: (F+G+I)/B
NetWorth: L+M+N -P-Q-R

In beide berekeningen laat ik consequent de collectieve pensioenopbouw buiten beschouwing. Dit omdat ik nog geen methode heb gevonden om de waarde van het opgebouwde pensioen weer te geven (alleen wat er uitgekeerd gaat worden). Dit wordt voor mij dus een mooie meevaller en is een extra vangnet.
Individueel pensioen wordt wel als opgebouwd kapitaal weergegeven en kan ik dus wel meenemen.

Mijn definities geven mij de informatie die ik belangrijk vind. De Networth geeft mij aan hoe ver ik ben van mijn einddoel Financieel Onafhankelijk. De savingsrate geeft mij de motivatie om door te gaan. Doordat ik (C,D,E,H,J,K) buiten beschouwing laat heb ik af en toe een meevaller, en dat geeft een hogere savingsrate (psychologisch werkt het erg goed).

Ik hoop dat het je meer informatie geeft om een eigen definitie op te stellen en dat het voor jou overzichtelijk blijft.

(pff wat een lulverhaal is het wel geworden zeg)

Dumb blonde

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 63
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #102 on: June 18, 2015, 02:59:00 AM »
Ik vind het wel ingewikkeld. Ik weet onze spaarratio ook niet precies. Wij zijn allebei ondernemer dus onze inkomsten wisselen sterk. Sommige maanden komt er niets binnen, andere maanden 3000 euro, en soms wel 20.000 euro. Ruim 1/3 van alle inkomsten gaan op een speciale belastingspaarrekening waar we de omzetbelasting en de loonbelasting van betalen. Ik hou ook geen rekening met teruggave. Ik zie dat toch altijd pas na een dik jaar als de accountant klaar is met de aangiftes. :-)

Ik bereken onze networth (netto waarde) met een 'netto' inkomen (met een slag om de arm dus), de bruto hypotheeklasten (want dat verrekenen we weer met die belastingspaarrekening), de waarde van huis en auto (verder hebben we toch niks van waarde) en de waarde van spaarrekeningen en beleggingen. Ik ben nog zoekende naar goede manieren om een excel op te bouwen, heb wel wat voorbeelden van mensen hier gedownload maar ik heb niet echt boekhoudersbloed en vind het behoorlijk lastig. Ik ga over het algemeen meer uit van wat we netto nodig hebben als gezin dan van wat er binnenkomt. Alles wat er meer binnenkomt dan nodig voor onze netto lasten gaat naar de spaarrekening of de aflossing van de hypotheek.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #103 on: June 18, 2015, 06:33:16 AM »
Leuk om te lezen hoe jullie rekenen. Ikzelf vind bijvoorbeeld dat ook de verplichte aflossing bij het spaargedeelte hoort, want uiteindelijk komt dat toch op dezelfde (spaar)hoop, verplicht of vrijwillig. De hypotheek is trouwens verkregen op n inkomen, bewust, zodat als de een zijn inkomen kwijt raakt de ander eventueel ook aan het werk kan om het verlies deels op te vangen. Ik heb zelf MS (gelukkig meestal geen last van en dat blijft waarschijnlijk zo, maar ik heb het wel), dus dan besef je wel hoe kwetsbaar je kunt zijn.

Ik heb mijn manier van rekenen gevonden: ik heb nu van mijn maandelijkse (liquiditeiten)begroting (dat is echt een persoonlijk ding, zelf gemaakt en loopt op het moment tot begin 2022) de winst, dan wel verlies bij elkaar opgeteld/afgetrokken en gecorrigeerd met de hypotheekaflossingen, zodat ik jaarlijkse savingrates krijg. Dat was voor mei 2014-mei 2015 28%. Maar dat komt dus door de dakkapel eind vorig jaar. Als die dakkapel wegvalt zitten we op 45%. Verder maar geen dakkapellen meer kopen dus... :P

Die collectieve pensioenen streep ikzelf trouwens helemaal weg, evenals de AOW. Ik ga er gewoon vanuit dat de regering deze afschaft dan wel in de staatskas stort, net zoals dat gedaan is met die ambtenarenpensioenen in de jaren tachtig vorige eeuw. (Er zit zoveel in, dat kunnen we wel afromen, vonden ze.) Toeslagen hoef ik ook geen rekening mee te houden. Zeker nu ik ook mijn financile steentje bijdraag komen we daar niet voor in aanmerking.

Heb ook een nieuw bestandje aangemaakt, met de maandelijkse inkomsten aan passief inkomen, we zitten nu op ongeveer een tientje per maand. Daar zie ik nog wel ruimte voor verbetering dus... :P

Bob W

 • Magnum Stache
 • ******
 • Posts: 2942
 • Age: 63
 • Location: Missouri
 • Live on minimum wage, earn on maximum
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #104 on: June 18, 2015, 06:56:49 AM »
I was wondering if any of you are aware that in many places in the US Dutch is a euphemism for being tight with money?   As in a Dutch date where both people pay their own way.   Apparently early Dutch in that US were known for being frugal.   The original mustachians.    So the title of this thread was a bit funny for me.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #105 on: June 18, 2015, 07:23:42 AM »
I'm fully aware. Actually, what you call a 'Dutch party', over here we call that an 'American party'. :D
Or Dutch/Amercan date, I suppose. ;)

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 145
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #106 on: June 18, 2015, 08:58:12 AM »
Yes, we Dutch are aware that we are known for being tight with money :-) There are also countless Dutch blogs on what we call "consuminderen". The Dutch word for consume is consu-meren, where "meer" equals "more". The word for less is "minder". So consu-minderen would translate as "consuming less". It is quite an acceptable verb in the Netherlands now although I do not think it has made the official dictionary yet.

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 145
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #107 on: June 18, 2015, 09:13:02 AM »
Hoe rekenen jullie met dat soort dingen? Vooral het percentage wat per maand gespaard wordt, vind ik lastig uit te rekenen.
Ik heb een 100% aflossingsvrije hypotheek dus heb geen vaste aflossing of spaargedeelte, dus voor mij is het makkelijker te berekenen. Ik bereken alle kosten per maand in Excel, inclusief maandelijkse reserveringen voor grote uitgaven zoals het onderhoud van het huis. Wat er overblijft na alle uitgaven beschouw ik als mijn spaarquote. Dat is op dit moment 55%. Van die spaarquote gaat het grootste deel naar de hypotheekaflossing, en een paar kleinere bedragen naar spaarrekeningen en Meesman, dus ik "spaar" in mijn huis. Ik ben ongeveer 10% van mijn netto inkomen aan hypotheekrente kwijt. Doel is om dat naar 0% te krijgen :-)

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #108 on: June 18, 2015, 01:12:48 PM »
Ik ben nogal van de potjes :-) Voor voorspelbare grote uitgaven leggen we een potje aan. Zo is er inmiddels een autopotje (geschatte afschrijving, geld voor reparaties etc. worden hier elke maand op gestort), een potje voor de hond (voor dierenarts uitgaven en bulkbestellingen hondenvoer etc.), een vakantiepotje (maken we 1x per jaar gebruik van).

Alles mbt die potjes, laat ik buiten beschouwing voor het berekenen van een saving rate. Zowel het inkomen dat hierheen gaat als de kosten die vanuit de potjes worden gemaakt. Eens in het jaar ofzo maak ik de balans op of de inleg nog matcht met de uitgaven die gedaan zijn. Zo niet, stel ik het bij.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #109 on: June 18, 2015, 02:48:32 PM »
Ik heb wel een aantal potjes, maar dat is meer om mijn (liquiditeiten)begroting een beetje op orde te houden. In augustus en januari gaan de (zorg)verzekeringen eraf, dus dan heb ik in iedere augustus en januari een post 'verzekeringen' staan. Iedere maand een budget boodschappen, van 28,30 of 31 keer 12,50. Een post brandstof, kleding, overige uitgaven etc. Ik heb nogal de neiging om alles te overdrijven, dan kunnen de uitgaven alleen maar meevallen. Zo vermenigvuldig ik ieder volgend jaar de verzekeringsuitgaven met 1,1. Maar die prijzen gaan echt niet 10% per jaar omhoog, zeker niet meerdere jaren achter elkaar.

De hypotheek willen we ook naar 0 krijgen, de vraag is alleen 'wanneer'. De komende 10 jaar staat de rente van twee leningdelen op 2.4%. nog voor de belastingteruggave, dus is het misschien handiger om een groot deel in beleggingen, etf's etc. te steken, ipv de aflossingen. Mocht het zo zijn dat de rente over 9 10 jaar explosief gestegen is, kunnen we alsnog aflossen. Lastig, lastig... ;(

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #110 on: June 18, 2015, 06:59:16 PM »
Aflossen vs. investeren: qua rente is het een uitgemaakte zaak, beleggen levert meer op dan aflossen bespaart. Maar... kun je indien nodig de bruto lasten ook dragen, hoe groot acht je de kans dat   de markt met in een dip zit als je periode afloopt en je de investeringen wil gebruiken om af te lossen etc. Ik kan er wel in komen dat mensen op safe spelen en liever eerst aflossen ook al is dat geld mislopen. Het is aan ieder om een balans te vinden tussen investeren en aflossen die het beste past.
Zelf zit ik af en toe met de kriebel om te beleggen met mijn spaargeld. Echter, dat is een lening en ik wil dat geld "ooit" (<5 jaar) gaan gebruiken als inleg voor een eigen huis om bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen mee mogelijk te maken. Zou rot zijn om dan net een deel van het bedrag te zien verdampen als ik het nodig heb. Voor nu kies ik daarom maar voor de zekerheid van de spaarrekening, ook al betekent dat minder rendement. Als ik eenmaal op een positieve nettowaarde zit e/o het huis is gekocht, lijkt indexbeleggen me een erg goed idee.
Zeker met de huidige lage rente, 2,4% is echt netjes. Zeker als daar ook nog eens hra vanaf gaat.
« Last Edit: June 18, 2015, 07:15:41 PM by Spruit »

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #111 on: June 19, 2015, 02:00:50 AM »
Mja, die leningdelen met 2.4% is het probleem ook niet echt, maar we hebben ook nog een leningdeel met 5.5%. Ik denk dat we eerst die geheel aflossen en de rest in beleggingen steken. En je zou een deels afgelost huis natuurlijk ook als 'belegging' kunnen zien, het is immers vastgoed. Bovendien kun je een deel van beleggingen beter in veilige zaken steken, zoals obligaties. En een eigen huis is een redelijk veilige belegging, lijkt mij. :P

En van de leningdelen met 2.4% is trouwens annutair, dus dat komt sowieso vanzelf goed. Mocht over tien jaar de rente naar 13,5% gestegen zijn (historisch gezien de hoogste hypotheekrente, geloof ik) kunnen we het bedrag alsnog ophoesten, want dat deden we al eerder bij het aangaan van deze hypotheek, dat is dan namelijk ongeveer evenveel.

Vergeef mij mijn oeverloos gespui van gedachten, op een of andere manier moet ik het tegenover mijzelf verantwoorden dat ik wil/ga beleggen, in plaats van aflossen. Nadeel van mijn opvoeding, ben ik bang. ;(


Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #112 on: June 21, 2015, 10:15:08 AM »
Mja, die leningdelen met 2.4% is het probleem ook niet echt, maar we hebben ook nog een leningdeel met 5.5%. Ik denk dat we eerst die geheel aflossen en de rest in beleggingen steken. En je zou een deels afgelost huis natuurlijk ook als 'belegging' kunnen zien, het is immers vastgoed. Bovendien kun je een deel van beleggingen beter in veilige zaken steken, zoals obligaties. En een eigen huis is een redelijk veilige belegging, lijkt mij. :P

En van de leningdelen met 2.4% is trouwens annutair, dus dat komt sowieso vanzelf goed. Mocht over tien jaar de rente naar 13,5% gestegen zijn (historisch gezien de hoogste hypotheekrente, geloof ik) kunnen we het bedrag alsnog ophoesten, want dat deden we al eerder bij het aangaan van deze hypotheek, dat is dan namelijk ongeveer evenveel.

Vergeef mij mijn oeverloos gespui van gedachten, op een of andere manier moet ik het tegenover mijzelf verantwoorden dat ik wil/ga beleggen, in plaats van aflossen. Nadeel van mijn opvoeding, ben ik bang. ;(

Voel je vrij om te spuien, snap dat best. Wellicht een kant van de zaak die je nog niet had overwogen in deze blogs:
http://jlcollinsnh.com/2013/05/29/why-your-house-is-a-terrible-investment/
http://www.mrmoneymustache.com/2012/02/24/pay-down-the-mortgage-or-invest-more-a-winwin-question/


http://jlcollinsnh.com/2013/05/29/why-your-house-is-a-terrible-investment/

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #113 on: June 21, 2015, 11:17:27 AM »
Interessante artikeltjes, maar ze zijn niet helemaal toepasbaar in Nederland, er is hier namelijk geen sprake van een vrije markt. De wachttijden in Nederland om een huis te huren zijn bedroevend. Soms mt je wel kopen, als je een dak boven je hoofd wil hebben, dat had mijn man toen hij destijds het huis uitging. Sociale huur is met onze inkomsten sowieso niet (meer) mogelijk.

De cijfers: als we de woning waar we nu in wonen in de particuliere sector zouden huren, zouden we in deze omgeving rond de 1000,- per maand kwijt zijn. Voor deze woning zijn we nu 420,- per maand aan rente kwijt, en laten we zeggen dat er nog 180,- aan onderhoud per maand bij komt, zitten we nog steeds op de 600,-. Een stuk beter dan die 1000,- per maand. En ik weet dat we het geluk hebben dat we nu voor een heel lage rente kunnen lenen, maar dat konden we 10 jaar geleden ook.

Bovendien, we zien een woning niet als een investering, maar als een 'noodzakelijk kwaad'. Een dak boven je hoofd is toch echt nodig in Nederland, met het rotweer hier... ;)
« Last Edit: June 21, 2015, 11:19:05 AM by Great White Silence »

Dutchlady

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 14
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #114 on: June 21, 2015, 02:03:19 PM »
Aflossen vs. investeren: qua rente is het een uitgemaakte zaak, beleggen levert meer op dan aflossen bespaart. Maar... kun je indien nodig de bruto lasten ook dragen, hoe groot acht je de kans dat   de markt met in een dip zit als je periode afloopt en je de investeringen wil gebruiken om af te lossen etc. Ik kan er wel in komen dat mensen op safe spelen en liever eerst aflossen ook al is dat geld mislopen. Het is aan ieder om een balans te vinden tussen investeren en aflossen die het beste past.
Hier wordt als tussenoplossing belegd en met het belegde geld als de markt hoog staat afgelost. Vorig jaar heb ik dat in een keer met 70.000 euro gedaan en inmiddels zit er weer ongeveer 30.000 in mijn beleggingspotje. Ik weet dus dat beleggen sneller gaat maar vind het eng om het voor het hele hypotheekbedrag te doen. Daarom 'pak ik afentoe alvast de winst'. Ik realiseer me terdege dat als ik die 70.000 had laten staan en niet had afgelost het nu veel meer zou zijn maar voor mij is het afwegingskader altijd of ik er rustig van kan slapen. Op deze manier duurt het langer maar heb ik in ieder geval een goede nachtrust.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #115 on: June 24, 2015, 01:37:04 AM »
70k afgelost? Liep je dan niet tegen een boete op, of heb je een variabele rente? Hier zouden we dat bedrag waarschijnlijk niet af kunnen lossen zonder tegen een boete aan te lopen. Wij hebben NHG, dus dan moet je de rente minimaal 10 jaar vastzetten. Achteraf met deze rentechaos geen goed idee geweest, daarom lossen we ook zoveel af. Maar ja, het had ook anders kunnen lopen: in de jaren tachtig vorige eeuw stond de rente toen juist ontzettend hoog dankzij een crisis. Als nu hetzelfde was gebeurd, hadden we nog ontzettend veel afgelost, maar juist om te voorkomen dat we aan het eind van de rentevaste periode met een hoge rentelast geconfronteerd zouden worden.

Nog een paar dagen en dan zet ik een volgende stap: beleggen. Ik wil om te beginnen in ETF's gaan beleggen, en ben van plan gewoon maandelijks een bedrag in te leggen en dan bekijk ik gewoon iedere maand hoe het ermee staat. Ik wil er geen dagtaak van maken, die heb ik al aan mijn administratie... :P


Dumb blonde

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 63
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #116 on: June 25, 2015, 12:50:32 AM »
Boetes op extra aflossingen zijn zoooo 2008! :-)

Ik heb bewust een hypotheek genomen waarbij je onbeperkt mag aflossen (wel 'uit eigen middelen', dus niet met ander geleend geld). Florius had voor ons de beste voorwaarden en rente.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #117 on: June 25, 2015, 01:30:45 AM »
Toen we deze hypotheek afsloten waren we jong(er) en dachten verder nog niet na over financile onafhankelijkheid. Als we dat hadden gedaan, waren we inmiddels wellicht reeds financieel onafhankelijk. Nu moeten we roeien met de riemen die we hebben.

Ik ga proberen van 400,- per maand rond te komen, voor benzine, kleding, boodschappen etc.  Ik heb het loon van mijn man plus de VT door tween gedeeld, daar de vaste lasten vanaf getrokken en dan bleef dat bedrag over. Het zal straks wel een beetje ruimer worden door de aflossing (dat reken ik tot het spaarbedrag), dan hebben we minder vaste lasten omdat er minder hypotheekrente is. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. ;)

Edit: Er komt nog 125,- bij die 400, want ik was de kinderbijslag even vergeten, verder geen recht op toeslagen. We gaan dus proberen rond te komen van  520,- per maand. (Afrondingsverschillen)
« Last Edit: June 25, 2015, 01:00:45 PM by Great White Silence »

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #118 on: June 29, 2015, 03:17:26 PM »
Hoi terrable, leuk dat je erbij komt.

Heb je met die boete ook nog rekening gehouden dat deze aftrekbaar is van de belastingen? Dat scheelt misschien weer. Die boete zul je helaas moeten accepteren, dat is namelijk wat je afgesproken hebt met de bank toen je de hypotheek afsloot. Ook wij hebben ermee te maken en zijn ook ons restbedrag van dat leningdeel over vier jaar kwijt. Bij ons is de boete wel wat hoger, denk aan duizenden euro's, dus liever boetevrij aflossen.

Je zou wat beleggen betreft het in ETF's of beleggingsfondsen kunnen steken. Ik wacht daar nu nog even minimaal een paar dagen mee, om te kijken hoe het gevalletje Griekenland zich ontwikkeld. Ik heb ook nog een deel van het spaargeld op de leaseplanbank staan, daar krijg je nu nog 1,3% op, al kan het straks zijn dat het nog veel lager word door datzelfde gevalletje Griekenland. Wat het veiligst is, is voor mij momenteel niet zo duidelijk. Omdat ze zo aan het klooien zijn, zijn bijvoorbeeld obligaties wellicht ook niet meer zo 'veilig' meer als vroeger, een obligatie uit Griekenland is nu ook immers niets meer waard. 

En het is bijvoorbeeld ook de vraag of het opgebouwde 'nest egg' van MMM zo veilig is, of de eitjes van de mensen in de VS, want ook daar zit kennelijk een flinke luchtbel, door het al te enthousiast bijdrukken van geld. Als deze luchtbel knapt, als deze inderdaad bestaat, worden er misschien heel wat eitjes gekraakt...

Ons doel is zo zuinig mogelijk te leven, dat is sowieso heel veilig om te doen. Mocht er echt stront aan de knikker komen door Griekenland is de impact (lijkt mij) een stuk minder hard als je zuinig leeft. Onze uitdaging deze maand is om rond te komen van minder dan het bedrag wat je in de bijstand zou krijgen, en ik vind dat best een leuke uitdaging. Al staan we natuurlijk wel 1-0 voor omdat we inmiddels al heel zuinig leven...
« Last Edit: June 29, 2015, 03:23:58 PM by Great White Silence »

train_writer

 • Stubble
 • **
 • Posts: 203
 • Location: Brussels
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #119 on: June 30, 2015, 08:08:35 AM »
Ons doel is zo zuinig mogelijk te leven, dat is sowieso heel veilig om te doen. Mocht er echt stront aan de knikker komen door Griekenland is de impact (lijkt mij) een stuk minder hard als je zuinig leeft. Onze uitdaging deze maand is om rond te komen van minder dan het bedrag wat je in de bijstand zou krijgen, en ik vind dat best een leuke uitdaging. Al staan we natuurlijk wel 1-0 voor omdat we inmiddels al heel zuinig leven...

Daar heb je wel een punt, een een maand onder de bijstand leven is een goede oefening in dankbaarheid en zuinigheid! Lijkt me interessant om ook eens twee maanden te proberen.

Alleen, ik vind het ook belangrijk om voor onszelf en misschien een beetje idealistisch -een stukje bijdrage aan de omgeving- te zorgen en daar blijkt voor mij toch echt meer geld nodig dan bijstandsniveau. Tenminste, een maand zou wel lukken, maar permanent?

Ik heb het dan over fysieke en psychische gezondheid, educatie, skills, een veilige en vrolijke buurt, het helpen van een buurkindje of misschien heb je wel een ander goed doel.. Eventueel gereedschap en muziekinstrumenten, het maken of genieten van kunst. Geen zaken die je altijd nodig hebt, maar ik ben toch wel heel blij dat ik mezelf gun om dat te doen!

Aan de andere kant, als we dit jaar weer in november een flink stuk aflossen, is het ineens een stuk gemakkelijker om op bijstandsniveau rond te komen en nog steeds te leven naar onze wensen. Zo is het dan ook wel weer.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #120 on: June 30, 2015, 10:27:15 AM »
Maar we hebben dat alles, een veilige buurt, psychische en fysieke gezondheid (voor zover dat mogelijk is in ons geval, ik heb zelf namelijk MS en daar doe je verder weinig aan). We hebben een museumkaart (kun je dus regelmatig gratis naar binnen), gaan gratis naar evenementen (staan vaak aangekondigd in het lokale krantje), de bibliotheek is tot voor de kinderen tot en met hun 17de gratis en voor ons ook goedkoop etc. We gaan zelf regelmatig de omgeving in om zwerfafval op te ruimen, we collecteren voor goede doelen en wanneer de kinderen (nu drie en zes) wat ouder zijn gaan we ouderen van dagen in de omgeving gezelschap houden. Het enige wat die dingen kosten is tijd, geen geld. En er zal ongetwijfeld meer te doen zijn wat alleen wat inzet kost en geen geld.

Ook wij hebben inmiddels een flink stuk van de hypotheek afgelost en betalen minder dan 500 per maand aan hypotheekrente. Dat zal vermoedelijk wel in de buurt komen van de huur van een sociale woning minus huurtoeslag, denk ik?
« Last Edit: June 30, 2015, 10:56:39 AM by Great White Silence »

train_writer

 • Stubble
 • **
 • Posts: 203
 • Location: Brussels
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #121 on: June 30, 2015, 11:49:33 AM »
Daar heb je een goed punt denk ik, als je hobbies hebt die vooral tijd kosten en weinig of geen geld, heb je de halve wereld gewonnen! Ik ben benieuwd hoe het je bevalt een maand lang. Ik bedoelde met mijn comment meer dat als je daadwerkelijk van de bijstand maand-in-maand-uit budgetteert, zonder enige uitzondering, dat het dan echt wel lastig kan worden. Denk aan een gejatte fiets, verloren ov-chipkaart of een gebroken dakpan. Dan is een museumjaarkaart niet iets wat in je opkomt denk ik.

Maargoed, om 'mustachian' te zijn is het best een uitgangspunt! Lossen jullie zsm af of juist rustig aan met annuitair?

ps. ik ben ook psychisch en fysiek gezond, maar zou graag wel meteen hulp willen accepteren of inschakelen als dat nodig is. En daar kun je in de bijstand niet voor budgetteren. Hetzelfde voor als een kind dyslectisch is oid. Daarnaast, maar dat is wel persoonlijk, denk ik dat soms een beetje geld naast inzet en aandacht net dat beetje meer kan helpen dan alleen tijd en aandacht. Voor kinderen is wel echt veel gratis te doen en verzinnen tot een zekere leeftijd, maar ook dat zijn weer persoonlijke keuzes.

ps.Denk dat met huurtoeslag eraf de huur die overblijft nog ongeveer 320 is voor iemand in de bijstand?


Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #122 on: June 30, 2015, 03:15:19 PM »
Terrable: je krijgt wat betreft die boete 42, dan wel 52% terug, afhankelijk van je hoogste belastingschijf. Je kan ook nog even uitrekenen hoeveel rente je ermee bespaart en je krijgt natuurlijk ook nog te maken met Hillen (eigenwoningforfait), als je daar al niet mee te maken hebt.

We hebben hier nog drie leningdelen over, twee delen aflossingsvrij, een deel annutair. Een van de aflossingsvrije delen lossen we zo snel mogelijk af omdat de rente daarop nogal hoog is naar mijn smaak, maar we zijn van plan de andere twee delen voorlopig even niet af te lossen, op de annutaire aflossing na dan. Dit omdat de rente van die twee delen lekker laag is, dus dat bedrag kunnen we waarschijnlijk beter in aandelen steken, via bijvoorbeeld ETF's dan wel beleggingsfondsen. Dat eitje moet toch eens gelegd gaan worden, dus wellicht is dit een goed moment.

En kijk, wat betreft dat leven op bijstandsniveau hebben wij natuurlijk gewoon een 'ontsnappingsroute', want hoewel we proberen rond te komen van een bedrag vergelijkbaar met een bijstandsuitkering, betekent dit natuurlijk niet dat als er cht problemen zijn we geen buffer hebben voor noodgevallen (die staat bij ons op de LPB). Helemaal vergelijkbaar met een echte bijstandsuitkering zal het dan ook niet zijn.

Maar de grote uitgaven zijn de afgelopen tijd gedaan en we vinden beiden dat het tijd is om de uitgaven eens flink terug te schroeven en het voor elkaar te krijgen een savings rate van 50% te bereiken. We hebben flink afgelost, een zuinige auto gekocht, een paar jaar terug zonnepanelen op het dak laten zetten en afgelopen november een dakkapel laten plaatsen zodat we nog konden profiteren van de btw van 6%. En hoewel alle uitgaven uiteindelijk wel rendement, een waardeverhoging of een flinke besparing zullen opleveren (of hebben opgeleverd), is het niet bepaald gunstig voor de savings rate en de opbouw van een 'nest egg' en dat moet maar eens veranderen, vinden wij...

En aangezien we geen 'nieuwerwetse' troep kopen (om het even oneerbiedig uit te drukken) hebben we sowieso een gezondheidswinst ten opzichte van de gemiddelde consument. Het enige snoep wat hier bijvoorbeeld binnenkomt, komt binnen via de opa's en oma's. We halen ook geen frisdrank in huis, op limonade na, welke ook nog eens zelden gedronken wordt. En ik pluis iedere week de aanbiedingen na welke ik lopend, dan wel op de fiets ga halen. Onze grens is vrij extreem, geloof ik, maar bij ons past hij goed en er is zelden tot nooit geklaag in huis.

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 145
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #123 on: July 01, 2015, 08:54:45 AM »
Oftewel mijn opties:

- de 30.000 gebruiken voor een andere belegging 
- aflossen in 4 jaar en de boete niet accepteren
- aflossen en boete accepteren

Het ligt er een beetje aan hoe groot je buffer verder is en hoe snel je je buffer weer opbouwt. Je hebt ook nog wat geld staan op andere rekeningen, hoeveel heb je in totaal achter de hand? Ik heb zelf twee jaar uitgaven als buffer staan, mocht er iets qua werk misgaan, dat vind ik een rustig gevoel. Ik heb dit in beleggingen die ik binnen een paar dagen in cash kan omzetten indien nodig. Ik vind het risicovol om dit allemaal in mijn hypotheek te  stoppen, dus het feit dat ik investeer in plaats van alles aflos heeft niet alleen met rendement te maken maar ook met hoe snel ik er weer bij kan indien nodig. Ik ben dit langzaam aan het omzetten van pure aandelen naar indexbeleggen om het risico te spreiden.

Ik zou sowieso geen 30.000 euro in 1 keer investeren, gespreid kopen vermindert het risico dat je op een piek je 30.000 euro inzet. Ik denk dus dat als ik jou was gewoon zou blijven aflossen wat ik af mag lossen, en daarna per maand een bedrag gaan investeren.

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 145
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #124 on: July 03, 2015, 06:53:34 AM »
Misschien wel handig om toch eens bij te houden wat je per jaar uitgeeft, je komt soms verrassende bedragen tegen die veel hoger zijn dan je dacht, en waar makkelijk op te besparen is. Heb je het rekensommetje al eens gemaakt hoeveel geld het oplevert om nu af te lossen met boete of in 4 jaar met boetevrij aflossen? Ik snap trouwens niet dat de boeterente maar 400 euro is, dat is heel erg weinig. Over het algemeen is de boeterente het bedrag dat de bank misloopt door jouw vervroegde aflossen, dat is met 30.000 euro en nog 8 jaar te gaan eerder 4000 dan 400 euro.

Investeren in zonnepanelen etc. is altijd goed natuurlijk. Je kunt voor investeren ook eens kijken bij bijvoorbeeld Meesman, dat is indexbeleggen, waar ze op deze site groot fan van zijn. Ik ben geleidelijk een portfolio aan het opbouwen en wat aandelen om aan het zetten in index (te beginnen met de slechtst renderende).

 

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #125 on: July 04, 2015, 02:44:44 PM »
Betreft zonnepanelen: er zijn heel veel (burger)initiatieven hieromtrent. In mijn gemeente maak ik ook deel uit van zo'n initiatief (ook al heb ik helaas zelf geen dak beschikbaar). Door collectieve inkoop krijg je dan kwantumkorting en dat kan veel schelen. Vraag / zoek vooral eens rond in je eigen omgeving, wie weet is er iets dergelijks ook voor jouw gemeente!
Anders zijn er ook de acties van Natuur&Milieu etc.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #126 on: July 05, 2015, 03:19:18 PM »
Ha, mijn experiment lijkt nu al een beetje te stranden, in ieder geval voor deze maand. We hadden het vervangen van de wastafel (een enorm,  door de vorige eigenaar zelfgemaakt, gedrocht) in de badkamer op de 2do-lijst staan, en nu kwam net Ikea met een aanbieding voor de badkamerspullen. Die kan ik natuurlijk niet aan onze neus voorbij laten gaan, want we zaten daar al zo'n driekwart jaar op te wachten... Maar ik ga gewoon lekker verder met het experiment, dan zie ik het maar als oefenen voor de volgende maand. We hebben verder namelijk niets meer op die 2do-lijst staan.

Ik zit zelf trouwens te denken aan die fundcoach van Binck (geen aankoopkosten bij periodiek beleggen en .15% service fee per jaar met een minimum van 60) en dan wil ik waarschijnlijk voornamelijk in ETF's van ThinkETF gaan beleggen. Eens kijken wat Griekenland nu met de markten doet trouwens...

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #127 on: July 06, 2015, 01:54:55 AM »
Zou zonde zijn om een goede deal te missen om willen van een experiment. Misschien apart houden van je begroting, kijken of het exclusief keuken wel gaat lukken. Ik ben benieuwd!

Ik zocht trouwens even op wat de bedragen zijn voor bijstand momenteel. Best een uitdaging, maar te doen lijkt me (voor een paar, althans). Wel erg afhankelijk van je woonlasten en toeslagen die je kunt krijgen. Zorgtoeslag a 149  en huurtoeslag tot 286 euro per paar, dat scheelt een slok op een borrel! Je bent wel flink de klos als je door bijv. lange wachttijd niet aan een sociale huurwoning kunt komen en in de vrije sector terecht komt. Dubbel zoveel huur en geen toeslag, outch. Ik keek van de week terug naar onze begroting van toen we nog in een (woningbouw) studentenflat woonden (500 incl., met 180 euro huurtoeslag toen nog), dat scheelt een boel met nu (we zitten in een vrije sector huurwoning a 720 euro, excl., geen toeslag).

Betreft de markten en Griekenland... AEX en rest van Europa is dik in de min geopend. Ook in China botert het niet. Dus voor allen die aan het inkopen zijn: sla je slag! Ik heb er zelf helaas de cash (en de ballen) niet voor op dit moment ;)

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #128 on: July 06, 2015, 11:15:10 AM »
Ik heb voor dit experiment een apart bestandje aangemaakt, dus ik kan inderdaad de badkamer even 'onder het tapijt vegen'. Ook in de bijstand kun je reserveringen aanleggen, dus ik schuif het gewoon bij de reserveringen. ;)

Ik heb trouwens ook goed even gekeken naar hoeveel bijstand en toeslagen we nu echt zouden krijgen en dat is een stuk ruimer dan waar ik me nu op richt. In onze situatie (koopwoning niet meegerekend, dat wordt me te ingewikkeld :P ) zou de bijstand plus toeslagen en kinderbijslag ongeveer 1750 zijn als ik het goed heb, en wij willen rondkomen van 1500. Dus het wordt geloof ik meer 'bijstand extreme'. Ik wist dat de bijstand + toeslagen wat meer was, maar zoveel meer had ik niet gedacht... 

Ik denk zelf dat het wellicht nog wat erger kan worden ook met die aandelen en markten. Misschien ligt straks Europa wel op zijn gat en krijgen we een gevalletje 'North & South', dus dat Europa in tween gesplitst wordt. Het noorden met Nederland, Duitsland, Groot Brittanni etc en het zuiden met Spanje, Portugal, Itali etc... Dus ik doe nog even rustig aan...


krazzer

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 4
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #129 on: July 07, 2015, 01:51:25 PM »
Hallo mede Nederlandse Mustachians!

Ik ben 30 jaar en ik heb zo'n 2 of 3 jaar geleden deze blog ontdekt en ben sindsdien een heilige queeste begonnen om ook zelf financieel onafhankelijk te worden!

Zonder dat ik het wist was ik al aardig op weg dit doel te bereiken, omdat ik van mezelf al extreem spaarzaam ben (heb ik van mijn vader gerfd) zo heb ik de eerste 4 jaar dat ik een fulltime baan thuis gewoond om te sparen voor een eigen huis.

Ik dacht altijd dat als ik een eigen huis zou hebben ik niet zoveel meer zou sparen, maar al die vaste lasten die ik erbij kreeg werden vanzelf een uitdaging om zo laag mogelijk te krijgen. Na een paar jaar had ik toch weer aardig wat gespaard.

Ik heb aardig wat belegd bij Meesman (zoals velen andere hier lees ik) en ik nu 2x een extra storting gedaan op mijn spaarhypotheek. Deze heb ik afgesloten in 2010 met 5% rente. Het voordeel van zo'n hypotheek is dat je op je spaardeel ook 5% rente krijgt, dus daar maak ik optimaal gebruik van en ik probeer de looptijd terug te brengen van 30 naar 20 jaar. Een bijkomend voordeel van extra inleggen (of aflossen) is dat je dan minder geld hebt om vermogenbelasting over te moeten betalen.

Mijn strategie is voornamelijk kosten besparen (zoals een echte mustachian), meer geld verdienen is natuurlijk altijd goed, maar moeilijker te verwezenlijken.

Een aantal voorbeelden:
- Ik doe lles met de fiets als het even kan
- We hebben een zuinige Suzuki Alto (en maar n auto)
- Ik heb een nieuwbouw woning gekocht, waardoor het gasverbruik heel laag is
- Boodschappen doen we voor ons 2 voor 35 per week
- We hebben niets verzekerd behalve wat verplicht is, voor al het andere hebben we onze buffer :)
- Net de nieuwste smartphone willen hebben
- Alle verlichting in huis is led
- Geen sportschool, met je lichaam kun je zat oefeningen doen, ook krachtsport!
- Ik neem alleen maar koude douches
- We gaan alleen uit eten als er cht iets te vieren valt
- We kopen veel 2e hands

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het mooie van besparen vind ik dat wat door sommige als 'krenterig' of 'op een houtje bijten' wordt gezien, voor mij als heel natuurlijk aanvoelt. Als je eenmaal ergens een gewoonte van hebt gemaakt, kost het ook helemaal geen moeite meer.

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #130 on: July 08, 2015, 02:50:27 AM »
Hoi Krazzer, welkom! Ook ik ben in awe over je koude douches. Ik douche om de twee-drie dagen (tussendoor was ik me wel, aan de wasbak), dan nog maar 5 min, maar... wel warm. Watje, h? ;-)
Met zijn tween van 35 euro per week boodschappen, dus 160 per maand. Er zijn maanden dat ik hieraan kom, maar niet consistent. Wil je je "geheim" met ons delen?

Overigens, als er iemand hier tips heeft voor salarisonderhandelingen (NL-specifiek, ik werk in een klein MKB bedrijf en niet in de financile/ICT sector), dan hoor ik het ook graag! Weten jullie hoe of wat met de cafetaria-regeling (reiskosten en aftrekbaarheid enzo): ik dacht dat deze was afgeschaft, maar volgens vriendlief niet. Wie oh wie weet er meer?


EconoWiser

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 15
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #131 on: July 08, 2015, 02:04:52 PM »
Hey, leuk, het wordt hier heel gezellig!!

Wij kijken erg uit naar de volgende crash op de beurs en gaan er dan zo'n beetje al ons spaargeld minus de minimale buffer die we willen houden in gooien. We beleggen nu gewoon maandelijks al best grote bedragen....maar zo lump sum al je centjes in een keer erin gooien vinden we op dit moment een beetje te eng.

Jullie ook?

MCG

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 16
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #132 on: July 08, 2015, 02:46:15 PM »
Ik kijk er ook naar uit, al heb ik liever dat het over een paar jaar komt als ik meer verdien en meer kan inleggen. Op dit moment vrij weinig vermogen maar wel een mooi inkomen dus ik leg maandelijks een leuk bedrag in.

Wat zijn jullie spaarquotes? Ik hoop straks aan minimaal 50% te komen, en dit jaarlijks te laten stijgen naarmate ik meer ga verdienen (d.w.z. kosten zoveel mogelijk gelijk houden). Nu ik nog geen kinderen heb, moet dat lukken! ;)

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #133 on: July 08, 2015, 03:04:25 PM »
Volgens mijn man douche ik ook koud, maar dat komt omdat ik gewoon niet tegen die hete douches van hem kan. :P Ik douche me een keer in de week, verder wel met natte washandjes en de wasbak, ook de kinderen zijn er inmiddels aan gewend. En ik ben ook genteresseerd in hoe jij de kosten van de boodschappen zo laag houdt, Krazzer, heb je misschien een groentetuintje oid?

@Spruit: De cafetariaregeling is trouwens vervangen door de werkkostenregeling. Het is dus enigszins aangepast, maar niet afgeschaft.

Wij zitten ook geduldig te wachten op een crash, in China is het al aardig aan de gang, geloof ik, maar dat is meer een Chinese aangelegenheid. Ik zit te wachten tot het hier los gaat, mocht dat gebeuren.

Spaarquote proberen we naar 50% te krijgen, maar dat is best lastig met ons part-time kostwinnersmodel (ik werk alleen in de winter) en twee kinderen. Op dit moment is onze spaarquote nogal bedroevend (25% ofzo) , maar dan moeten we maar geen dakkapellen kopen. :P

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #134 on: July 09, 2015, 02:52:00 AM »
Werkkostenregeling, check. Goed om te weten,  ga ik me daar in verdiepen. Ik ben een beetje jaloers op jullie spaarpercentages moet ik zeggen, maar goed wij hebben nu allebei 6 weken vakantie, ook fijn ;-)

EconoWiser

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 15
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #135 on: July 09, 2015, 04:54:58 AM »
Tot nu toe hebben we 44% van wat er binnenkwam niet uitgegeven. Ik hoop echt dat we de 50% gaan halen! Maar dan moet er niet ineens een auto kapot gaan zoals vorig jaar :-/

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #136 on: July 10, 2015, 01:27:57 AM »
Even juigen hoor: ik heb inderdaad flink opslag gekregen onderhandeld. Ook in NL krijg je niet wat je waard bent, maar wat je onderhandelt. Gisteren een grote verkoop gedaan, nu 2000 euro klaarliggen om te storten in de spaarpot. Blije spruit vandaag :-) Wie weet kruip ik ook richting de 50% zo langzaamaan.
« Last Edit: July 11, 2015, 08:33:51 PM by Spruit »

MCG

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 16
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #137 on: July 10, 2015, 05:28:55 AM »
Gefeliciteerd Spruit! Geweldig nieuws. Ik hoop hetzelfde te mogen zeggen binnen nu en een paar maanden.

Mr. Malicious

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 5
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #138 on: July 10, 2015, 07:53:39 AM »
Hallo,

Leuk om te lezen dat hier ook wat Nederlanders actief zijn.
ik ben 28 jaar en woon samen met mijn vrouw en dochter van 5 maanden in een huurhuis.

Wat ik vaak tegen komt in veel FO discussies in Nederlandse fora is dat het 90% van de tijd gaat over hypotheken.
Mooi om te zien dat hier niet de overhand neemt want als huurder ben je daar snel klaar mee :)

Kosten besparen op vaste lasten heb ik in het afgelopen jaar wel tot de max gedaan. Dus wilde nu kijken naar meer verdienen/bijverdienen.
Ik ben er vorige week achter gekomen dat meer verdienen in onze situatie niet loont.

Meer Verdienen loont niet!
Wij ontvangen nog al wat toeslagen. Huur toeslag, Zorg toeslag en kindergebonden budget.  (ook nog kinderbijslag maar dat krijgt iedereen met kinderen en laat ik buiten beschouwing)
Ik verdien niet heel veel en we hebben een hoge huur die nog onder de sociale huur regels valt daardoor krijgen wij in totaal 306,- per maand aan toeslagen.

Maar ik ging dus door berekenen wat er zou veranderen als ik meer zou verdienen ivm de toeslagen die dan minder worden.
Daar kwam iets anders uit dan dat ik verwachten.

Ik ging kijken als ik 500,- meer zou verdienen wat ik dan netto per maand inclusief toeslagen bijgeschreven krijg op de bank.
En daar kwam uit dat als ik 500,- bruto meer verdien hou ik netto 11 euro minder over dan nu!

Dus ik heb daarna wat verschillende bedragen gechecked en wat het verschil netto is met mijn huidige salaris ( Mijn salaris nu is 2000,- bruto)

Let op de rechter kolom, dat is het Netto verschil met huidig netto inkomen+toeslagen in euro's


Behoorlijk deprimerend
Als ik 300,- meer verdien ga ik er zelfs 80,- op achteruit!
Een salaris verhoging van 700,-  is hoogst onwaarschijnlijk en ook al zou ik dat krijgen dan blijf daar ook nog maar netto 83,- per maand van over.
Kan dus beter inzetten op secundaire arbeidsvoorwaarden dan op meer salaris na het zien van deze tabel.

Voor de zekerheid wil ik alles nog een keer na rekenen om zeker te weten dat ik geen fouten heb gemaakt.


Maar ik bekijk het ook van de andere kant.
Als experiment  probeerde ik positief te kijken wat voor mogelijkheden deze nieuwe informatie mij geeft.
Zoals je kan zien in de tabel ga ik er niet heel erg op achter uit als ik minder zou verdienen.
Stel dat ik met mijn werkgever kan overeenkomen dat ik een kwart minder ga werken en dan 1500,- verdienen dan hoef ik maar 73,- euro p/m netto in te leveren.
Elke 4 weken een week vrij klinkt wel heel lekker. En in die vrije tijd kan ik wel 73,- euro verdienen door wat dealtjes te maken op marktplaats ;)

Ander voordeel van minder verdienen is dat je dan ook nog is kwijtschelding kan krijgen van een aantal gemeente belastingen.
Dat zijn ook weer een paar 100,- euro die je dan niet meer hoeft te betalen.


De Nadelen van minder werken
Ik zie eigenlijk maar 2 directe financiele nadelen.
 • Minder vakantie geld
 • Minder pensioen op bouw .
Omdat beide een percentage is van het loon.

Dit is vooralsnog een gedachte experiment, maar er nu even over nagedacht te hebben is de vrije tijd die ik koop voor 73,- minder per maand wel erg aantrekkelijk.
 
Zie ik voor de rest nog iets over het hoofd? Zijn er nog andere nadelen die ik niet heb voorzien?
« Last Edit: July 10, 2015, 07:58:59 AM by Mr. Malicious »

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 145
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #139 on: July 10, 2015, 08:01:38 AM »
Even juigen hoor: ik heb inderdaad flink opslag gekregen onderhandeld. Ook in NL krijg je niet wat je waard bent, maar wat je onderhandeld. Gisteren een grote verkoop gedaan, nu 2000 euro klaarliggen om te storten in de spaarpot. Blije spruit vandaag :-) Wie weet kruip ik ook richting de 50% zo langzaamaan.
Fijn Spruit! Ik heb dit jaar ook twee keer opslag gekregen/onderhandeld, nou ja, was ook wel nodig na 5 jaar alleen met de inflatie meegroeien.

Ik hoop dit jaar 60% spaarquote te gaan halen. Het lijkt alleen wel hoe verder ik kom qua aflossen en sparen, hoe ongeduldiger ik word. Ik kijk nu al weer uit naar de dag dat mijn salaris gestort wordt en ik weer een aflossing kan doen.

Shamantha

 • Stubble
 • **
 • Posts: 145
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #140 on: July 10, 2015, 08:10:13 AM »
Kosten besparen op vaste lasten heb ik in het afgelopen jaar wel tot de max gedaan. Dus wilde nu kijken naar meer verdienen/bijverdienen.
Ik ben er vorige week achter gekomen dat meer verdienen in onze situatie niet loont.
Welkom Mr. Malicious! Mijn eerste vraag aan jou is: waarom denk je dat je voor altijd op dit lage loon blijft zitten? Als je nu inzet op minder gaan werken en een beetje handelen op marktplaats, waar zie je dan jouw persoonlijke groei? Je bent pas 28, dat is echt nog piepjong, je hebt nog 40 jaar werken en jezelf ontwikkelen in je baan voor de boeg dus er zijn toch zat mogelijkheden om je boven dat vervelende punt waar je er op achteruit gaat uit te werken?

Ik kan er zeker in meegaan dat tijd enorm kostbaar is en dat je met minder werken (4 dagen per week lijkt me praktischer dan 3 weken per maand) zelfs nog meer toeslagen krijgt, maar waarom steek je die tijd dan niet in het meer waard maken van jezelf? Cursussen volgen, certificaten halen, praktische vaardigheden leren die je later weer om kunt zetten in geld?

Kortom, wat is het langetermijnplan voor de komende 40 jaar? Dat is toch niet minder werken en toeslagen blijven krijgen, als je naar financiele onafhankelijkheid toewerkt?

Mr. Malicious

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 5
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #141 on: July 10, 2015, 08:31:30 AM »

Welkom Mr. Malicious! Mijn eerste vraag aan jou is: waarom denk je dat je voor altijd op dit lage loon blijft zitten? Als je nu inzet op minder gaan werken en een beetje handelen op marktplaats, waar zie je dan jouw persoonlijke groei? Je bent pas 28, dat is echt nog piepjong, je hebt nog 40 jaar werken en jezelf ontwikkelen in je baan voor de boeg dus er zijn toch zat mogelijkheden om je boven dat vervelende punt waar je er op achteruit gaat uit te werken?

Ik kan er zeker in meegaan dat tijd enorm kostbaar is en dat je met minder werken (4 dagen per week lijkt me praktischer dan 3 weken per maand) zelfs nog meer toeslagen krijgt, maar waarom steek je die tijd dan niet in het meer waard maken van jezelf? Cursussen volgen, certificaten halen, praktische vaardigheden leren die je later weer om kunt zetten in geld?

Kortom, wat is het langetermijnplan voor de komende 40 jaar? Dat is toch niet minder werken en toeslagen blijven krijgen, als je naar financiele onafhankelijkheid toewerkt?

Ik zag inderdaad zelf ook in dat het op de langetermijn niet gunstig is. Ik speel met het idee, daarom noemde ik het ook een gedachte experiment. 
Ik ga er ook niet van uit dat ik altijd op dit lage loon blijf zitten. Ik was gewoon benieuwd wat mogelijk zou kunnen zijn met deze situatie.

In de nieuw verkregen vrije tijd zou ik mij inderdaad willen ontwikkelen of een begin willen maken aan een eigen (partime) bedrijf.Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #142 on: July 10, 2015, 02:24:06 PM »
Spruit, gefeliciteerd met de opslag, goed gedaan!

Mr.Malicious, welkom! Best lastig dat het kennelijk niet zoveel uitmaakt of je meer gaat verdienen, of zelfs in je nadeel werkt. Jullie zouden kunnen overwegen dat jouw vrouw ook gaat werken als dat mogelijk is, dan kun je nog een extra 'bonus' krijgen: de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ik doe zelf productiewerk in de avonduren en het weekend, dan heb je verder geen kinderopvang nodig ook. Als ze bruto iets van 5000,- binnenhaalt heb je die korting al en het wordt meer naarmate ze meer werkt/verdient. Je moet wel even uitrekenen hoe dat voor jullie uit zou werken, maar zo te zien vind je rekenen leuk. ;)

Ow, trouwens: mijn auto was vanmorgen dus kapot, de accu had er geen zin meer in. Kost gelukkig 'maar' 75,- maar het helpt niet als je rond probeert te komen van 1500,- dus dat was wel even balen. En manlief had ook een paspoort nodig, helpt ook niet...

train_writer

 • Stubble
 • **
 • Posts: 203
 • Location: Brussels
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #143 on: July 11, 2015, 03:11:33 AM »
@mr malicious. Ik ken die grens, de bandbreedte van het bedrag waar dat speelt is naar mijn mening veels te groot en jij brengt dat goed in beeld!
Wij zijn 3 jaar geleden allebei meer gaan werken, moesten een goedkoop huis uit etc., en hielden steeds niet meer over. Tot afgelopen jaar, nu we over dat grensgebied heen zijn en inderdaad meer geld n meer mogelijkheden hebben! Maar het is inderdaad even tandenknarsen.. En je weet ook niet hoe het uitpakt. Wel goed om te weten dat, mocht je in je uren worden gekort of je baan veranderen, je met minder nog bijna net zo goed rond kunt komen. Ik denk dat je experiment tijdelijk - bijvoorbeeld in een situatie met twee kleine kinderen waarin je ook veel opvangkosten zou hebben - wel goed zou werken. Maar begrijp ik goed dat miss malicious helemaal niet werkt? Dan is het een erg kwetsbaar plan.

@Spruit, goed onderhandeld, gefeliciteerd! Ik heb eind volgende week mijn eerste functioneringsgesprek in mijn nieuwe baan. Ik heb na mijn proefperiode al flink wat erbij gekregen en denk niet dat er meer in zit. Maar wie weet is er iets anders mogelijk, zoals een flexibele dag of een deel van mijn opleiding bekostigd krijgen.


krazzer

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 4
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #144 on: July 11, 2015, 02:21:12 PM »
35 € per week boodschappen met 2 personen? wow..  steek je daar veel tijd in en ga je daarvoor naar verschillende supermarkten? Ben wel nieuwsgierig hoe jullie dat doen - ik weet zeker dat ik in dit soort uitgaven ook wel flink kan snijden. Dit red ik namelijk bij lange na niet in mijn eentje.

Met zijn tween van 35 euro per week boodschappen, dus 160 per maand. Er zijn maanden dat ik hieraan kom, maar niet consistent. Wil je je "geheim" met ons delen?

Tuurlijk :)
- We eten om de dag vlees. We zijn dus half-vegetarier, omdat vlees het duurste voedsel is, scheelt dit een hoop!
- We drinken vrijwel alleen maar thee en water, we houden allebei niet van koffie en frisdrank of alcohol alleen voor als mensen langskomen o.i.d. Water komt uit de kraan en thee kost geen moer, theezakjes kun je meerdere keren mee doen. Dit scheelt ook een hoop en is heel gezond!
- We koken iedere dag en we kopen nit voorbewerkt voedsel of kant en klaar dingen.
- Altijd verse groenten van het seizoen
- We eten vaak aardappels, die zakken van 5kg zijn relatief zeer goedkoop
- We eten als ontbijt meestal havermout, supergezond, lekker en kost geen moer.
- Snoep, koek, chips is duur en ongezond dus vermijden we zoveel mogelijk, hoewel dat niet altijd lukt :)
- Brood kopen we altijd bij de AH, 2 voor €1,50 en nog echt lekker ook!
- Ik bak regelmatig zelf broodjes (witte bolletjes) je hebt er bloem, water en gist voor nodig, ook zeer goedkoop te krijgen.

Dit is wat ik zo allemaal kan bedenken, mijn vrouw heeft er ook een blog bericht over geschreven: http://nietzozwaarhoor.nl/?p=328 (ze overdrijft een beetje met 30 eu per week haha, was zeker een goeie week toen)

Hoi Krazzer, welkom! Ook ik ben in awe over je koude douches. Ik douche om de twee-drie dagen (tussendoor was ik me wel, aan de wasbak), dan nog maar 5 min, maar... wel warm. Watje, h? ;-)

Ik neem iedere dag een koude douche, maar omdat ze koud zijn duren ze nooit lang ;) ik kan iedereen aanraden om het eens te proberen. Ik ben er niet mee begonnen omdat het geld bespaard, maar omdat ik fan was geworden van Wim Hof, the Iceman.

Het geeft ook een goed gevoel als je uit een koude douche vandaan komt en het is een goeie manier om de dag te beginnen. Hier ook een leuk artikel er over: http://www.medicaldaily.com/benefits-cold-showers-7-reasons-why-taking-cool-showers-good-your-health-289524

Overigens, als er iemand hier tips heeft voor salarisonderhandelingen (NL-specifiek, ik werk in een klein MKB bedrijf en niet in de financile/ICT sector), dan hoor ik het ook graag! Weten jullie hoe of wat met de cafetaria-regeling (reiskosten en aftrekbaarheid enzo): ik dacht dat deze was afgeschaft, maar volgens vriendlief niet. Wie oh wie weet er meer?

Zoek een nieuwe baan met een beter salaris, meld dit aan je huidige werkgever, grote kans dat die je meer biedt om je te houden, zo niet, dan neem je de nieuwe baan. Misschien erg rigoureus, maar het werkte bij mij ;)

Maar ik lees dat je inmiddels al opslag hebt gekregen, gefeliciteerd!

Wat zijn jullie spaarquotes? Ik hoop straks aan minimaal 50% te komen, en dit jaarlijks te laten stijgen naarmate ik meer ga verdienen (d.w.z. kosten zoveel mogelijk gelijk houden). Nu ik nog geen kinderen heb, moet dat lukken! ;)

Ik zit momenteel, vanwege een nieuwe baan, op de 60%!

Hallo,

Leuk om te lezen dat hier ook wat Nederlanders actief zijn.
ik ben 28 jaar en woon samen met mijn vrouw en dochter van 5 maanden in een huurhuis.

Wat ik vaak tegen komt in veel FO discussies in Nederlandse fora is dat het 90% van de tijd gaat over hypotheken.
Mooi om te zien dat hier niet de overhand neemt want als huurder ben je daar snel klaar mee :)

Kan je mij vertellen hoe je je FO ambitie combineert met huren? Het lijkt mij een no-brainer dat een koopwoning een betere keuze is als je FO'er wilt worden, omdat je je hypotheek in 10 tot 30 jaar kan aflossen (met gelijke lasten) en daarna je woonlasten op 0 kan krijgen, ten opzichte van huren, waarin je je hele leven een iedere maand groeiend bedrag moet betalen?


Meer Verdienen loont niet!

In de nieuw verkregen vrije tijd zou ik mij inderdaad willen ontwikkelen of een begin willen maken aan een eigen (partime) bedrijf.

Ik heb dezelfde ambitie, uiteindelijk structureel minder werken, en dan in alle vrijheid voor mezelf kunnen werken zonder verplicht te zijn er geld mee te verdienen.
« Last Edit: July 11, 2015, 02:24:25 PM by krazzer »

Mr. Malicious

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 5
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #145 on: July 12, 2015, 05:24:45 AM »

Mr.Malicious, welkom! Best lastig dat het kennelijk niet zoveel uitmaakt of je meer gaat verdienen, of zelfs in je nadeel werkt. Jullie zouden kunnen overwegen dat jouw vrouw ook gaat werken als dat mogelijk is, dan kun je nog een extra 'bonus' krijgen: de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ik doe zelf productiewerk in de avonduren en het weekend, dan heb je verder geen kinderopvang nodig ook. Als ze bruto iets van 5000,- binnenhaalt heb je die korting al en het wordt meer naarmate ze meer werkt/verdient. Je moet wel even uitrekenen hoe dat voor jullie uit zou werken, maar zo te zien vind je rekenen leuk. ;)

Bedankt voor de Tip Great White Silence. Van de Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015 had ik nog nooit gehoord.


Kan je mij vertellen hoe je je FO ambitie combineert met huren? Het lijkt mij een no-brainer dat een koopwoning een betere keuze is als je FO'er wilt worden, omdat je je hypotheek in 10 tot 30 jaar kan aflossen (met gelijke lasten) en daarna je woonlasten op 0 kan krijgen, ten opzichte van huren, waarin je je hele leven een iedere maand groeiend bedrag moet betalen?


Een koopwoning is vaak een betere keuze. Zeker als je FO wil worden. Ik heb echter geen mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een hypotheek momenteel omdat ik geen vast contract heb.

Daarnaast ben ik het niet eens met de meeste mensen die zeggen dat huren geld weg gooien is. Er zijn namelijk een aantal voordelen die je als huurder hebt en risico's die je als huurder niet hebt.
 • Kosten* (groot) onderhoud voor verhuurder(ik heb zelf 2 linker handen)
 • Flexibiliteit. Wij zijn er nog niet over uit waar we voor langere tijd willen wonen (minimaal 20 jaar) en met een huur huis kan je gewoon veel gemakkelijker verhuizen.
 • Geen mogelijkheid op restschuld
 • Huurtoeslag
*ik weet dat het niet gratis is want zit uiteindelijk in de huurprijs verwerkt

Maar het komt er voor ons vooral op neer dat kopen niet eens een optie is op dit moment.

@mr malicious. Ik ken die grens, de bandbreedte van het bedrag waar dat speelt is naar mijn mening veels te groot en jij brengt dat goed in beeld!
Wij zijn 3 jaar geleden allebei meer gaan werken, moesten een goedkoop huis uit etc., en hielden steeds niet meer over. Tot afgelopen jaar, nu we over dat grensgebied heen zijn en inderdaad meer geld n meer mogelijkheden hebben! Maar het is inderdaad even tandenknarsen.. En je weet ook niet hoe het uitpakt. Wel goed om te weten dat, mocht je in je uren worden gekort of je baan veranderen, je met minder nog bijna net zo goed rond kunt komen. Ik denk dat je experiment tijdelijk - bijvoorbeeld in een situatie met twee kleine kinderen waarin je ook veel opvangkosten zou hebben - wel goed zou werken. Maar begrijp ik goed dat miss malicious helemaal niet werkt? Dan is het een erg kwetsbaar plan.

Mijn Vrouw werkt inderdaad niet, we hebben bewust de keuzen gemaakt dat 1 van ons altijd thuis is om voor de baby te zorgen.
Maar ik zie niet in dat het daardoor een kwetsbaar plan is? Het is even kwetsbaar als de huidige situatie met 1 inkomen toch?

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #146 on: July 12, 2015, 10:09:04 AM »
Tja, kwetsbaar... misschien. Het is kwetsbaar om afhankelijk te zijn van overheidsregelingen zoals toeslagen etc. om de kosten te dekken, maar dat geldt naar mijn idee net zo goed voor de afhankelijkheid van een baan en helaas zitten wij allemaal nog in dat stadium vooralsnog.
Ik heb ook gemerkt dat je soms tegen de stroom in aan het roeien bent als je beneden modaal verdient en je inkomen stijgt, maar daarentegen vind ik het erg prettig geen gedoe te hebben met UWV en de Belastingdienst over wanneer ik nou wel of niet in aanmerking kom voor een regeling of toeslag, alles zelf betalen is eigenlijk ook wel zo overzichtelijk en voelt ook fijner voor mij. Al is het wel wrang te bedenken dat we voor minder moeite vrijwel net zoveel inkomen zouden kunnen krijgen als we alle voorzieningen optimaal benutten. Maar zoals eerder gezegd: wel weer fijn dat als de baan (of banen) wegvallen, de inkomensval nog meevalt juist omdat dat vangnet er is.
Zolang we nog in staat zijn om aanzienlijk te sparen, zie ik mogelijkheden voor FO.... ooit. Maar nee, binnen 7 jaar zal dat niet zijn waarschijnlijk. C'est la vie!

Drie jaar geleden zaten we op de wip en overwogen we te kopen. Als ik nu zie dat de huizenprijzen over het algemeen gedaald zijn t.o.v. 2012, denk ik dat we er tot nu toe goed aan hebben gedaan om eerst te huren. Ook om de omgeving eerst beter te leren kennen en omdat er zoveel onzekere factoren in ons leven waren op dat moment. Ook nu is kopen nog niet aan de orde, ik hoop dat binnen enkele jaren het voor ons mogelijk is om in te stappen wanneer de prijzen redelijk zijn en wij meer inkomenszekerheid hebben opgebouwd.
De huidige koopprijzen vind ik nog best hoog, zeker als je leest dat het in de VS wordt geadviseerd om een huis te kopen van niet meer dan 3x je bruto jaarsalaris. Een "echt" huis van 90.000, kom daar in NL maar eens om :(« Last Edit: July 12, 2015, 10:24:48 AM by Spruit »

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #147 on: July 12, 2015, 11:53:24 AM »
Mr. Malicious: Ook wij hebben de keuze gemaakt dat n van ons thuis is bij de kleine. Maar de kleinste kleine is niet zo heel klein meer (was ruim twee toen ik weer ging werken), en we hebben het zo opgelost dat ik ieder half jaar 's avonds (tot 1 uur 's nachts als er genoeg werk is) en in het weekend werk. Op dat moment is mijn man bij de kinderen of soms zitten ze bij mijn of zijn ouders. Dat is ook de reden dat we twee auto's hebben, dan kan ik de kinderen naar opa en oma brengen als dat nodig is. Die levert uiteindelijk zijn geld dus wel op.
Mijn doelstellingen van 2015 waren het binnenhalen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en toen dat gelukt was het binnenhalen van de volledige algemene heffingskorting. De uitbetaling van de algemene heffingskorting wordt namelijk jaarlijks steeds een stukje afgebouwd en daar krijg je dus steeds minder van. Behalve dus als je als 'minstverdienende partner' genoeg loon binnenharkt en dat is (als ik het goed berekend heb met het programma van de belastingdienst) in mijn geval ongeveer 10k bruto.

krazzer: Bedankt voor het linkje naar de site van jouw vrouw. Ik klikte op het linkje en ik zie dat we rg dicht bij elkaar in de buurt zitten, leuk. :D De meeste tips ken ik wel, maar die van die broccolisoep moet ik eens proberen. Ik probeer zelf een beetje 12.50 per dag aan te houden, al probeer ik dat naar de 10 per dag te krijgen. Kwestie van mijn man thuishouden en zelf boodschappen doen, ben ik bang... ;(

Spruit: omdat de belastingtechnische situatie in de VS geheel anders is, kun je niet echt uitgaan van de tip '3x het jaarloon'. Ze betalen veel minder belastingen en ja, keerzijde is dat als je zelf niets regelt en je vervolgens bijvoorbeeld ziek wordt, je goed in de problemen zit. Met andere woorden: ander land, andere situatie, andere richtlijnen.

Hier zal het ook echt nog wel even duren voordat wij in de buurt komen van FO, maar ik hoop dat we toch wel een aardig 'gouden eitje' kunnen opbouwen. Het openen van die FundCoach gaat nog wel even een weekje duren trouwens, want het paspoort van mijn man bleek bijna verlopen. Moeten we nog even op wachten dus...

Spruit

 • Handlebar Stache
 • *****
 • Posts: 1203
 • Location: Netherlands
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #148 on: July 12, 2015, 01:58:22 PM »
Praktische vraag: bij welke bank(en) zitten jullie en hoeveel rekeningen hebben jullie daar?
Ik heb er 5 bij de AMRO, hypotheek bij de RABO en eentje bij de Postbank.
Extra rekeningen voor potjes enz.. dit zal vast voordeliger en beter kunnen. Ik denk dat ik uiteindelijk naar 1 priv rekening wil voor mijn salaris en 1 spaarrekening. Lekker overzichtelijk.. of is dat niet verstandig?

Priv en gezamenlijke rekening, beide bij de ASN bank. Daarnaast nog een potje (spaarrekening) voor buffer, hond, vakantie. Ik was helemaal klaar met de "onverantwoorde" banken en op dat moment was betalen met iDeal bij Triodos nog niet mogelijk. Inmiddels wel, dus wellicht zou ik nu voor de Triodos kiezen omdat die bank niet gelieerd is aan een "foute" bank.

Great White Silence

 • 5 O'Clock Shadow
 • *
 • Posts: 95
Re: Any Dutch Mustachians here.
« Reply #149 on: July 12, 2015, 02:33:21 PM »
terrable: Door de wet Hillen heb je geen eigenwoningforfait meer. Of eigenlijk: door deze wet krijg je in het geval van een kleine of geen hypotheekschuld een aftrekpost ter hoogte van de eigenwoningforfait, de facto: je betaalt niets (of alleen de hypotheekrente als het een kleine schuld gaat). Dit om aflossen aan te moedigen. Fijn dat je volgende week je hypotheek afgelost hebt, reden voor een feestje? :)

Wij hebben onze rekeningen bij Regiobank, drie betaal (n voor hem, n voor mij en een gezamenlijke) en twee spaar (n voor hem, n voor mij). We hebben ook nog een extra gezamenlijke spaarrekening bij de LeasePlanBank (omdat ik bij de Regiobank naar mijn mening te weinig rente krijg). Alles waar ik niet n, en wel deze seconde, bij wil kunnen staat daar. Hypotheek loopt bij de Direktbank. Overstappen doe ik niet, ik ben nogal gehecht aan mijn bankrekeningnummer en die kun je nog steeds niet meenemen, voor zover ik weet. En straks nog een rekening bij Binck, die FundCoach. Al weet ik niet of je dat als bankrekening moet tellen...